Departement van Sociale Zaken

Identifier
MF1560601
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1922 - 31 Dec 1947
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3 meter (190 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

Het archief van het Departement van Sociale Zaken is, zoals gebruikelijk, gesplitst in het eigenlijke departement en de diensten die onder het departement ressorteerden. De afdeling "departement" vormt slechts een fractie van het geheel, maar bevat naast de gebruikelijke circulaires, besluiten e.d. van de secretaris-generaal (tot 30 augustus 1940 mr.dr. A.L. Scholtens, door de Duitsers ontslagen en opgevolgd door ir. R.A. Verwey) een uitvoerige correspondentie tussen Scholtens, Tenkink en Rabl over de verdeling der bevoegdheden tussen het Rijkscommissariaat en de departementen, alsmede over de wijze waarop en de gevallen waarin de secretarissen-generaal wel dan niet de wetgevende macht konden uitoefenen. Van enige omvang, maar van weinig betekenis is het daarop volgende gedeelte, dat betrekking heeft op de diensten Arbeid (Directeur-Generaal van den Arbeid), Arbeidsinspectie, Gemachtigde van den Arbeid, College van Rijksbemiddelaars, Arbeidersverzekering (Rijksverzekeringsbank en Raden van Arbeid), Volksgezondheid en Werkverruiming.

Dan volgt het archief van het Rijksarbeidsbureau, voor het merendeel bestaande uit een serie telexberichten gericht aan de gewestelijke arbeidsbureaus (deze serie was tot en met december 1942 doorlopend genummerd; per 1 januari 1943 begon men aan een nieuwe nummering, die echter in februari 1943 ophield). Deze hebben betrekking op de arbeidsbemiddeling in Nederland en de arbeidsinzet naar Duitsland. Hierin is een groot aantal Runderlasse van de HSV, gericht aan de Fachberater en de Aussenstellen, in afschrift opgenomen. Het zijn aankondigingen tot - en instructies betreffende de verschillende Sauckel-acties, zoals de Holland-Aktion en de Stahl- und Eisen-Aktion; verder aankondigingen betreffende de jaargangeninzet en het ZS-Verfahren.

Tot slot de afzonderlijke gewestelijke arbeidsbureaus, voor het overgrote deel stukken van weinig belang. Van sommige arbeidsbureaus als Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, is verhoudingsgewijs weinig of zeer weinig aanwezig.

Propagandaposter voor vrijwillige arbeid in Duitsland.

Archival History

periode van ontstaan

(1922) 1940 - 1945 (1947)

beheersgeschiedenis/overbrenging naar het niod

In maart 1962 is een eerste toegang vervaardigd door de heer P. Rijser

Acquisition

wettelijke status

Het archief is in 1998 door het NIOD formeel overgedragen aan het Nationaal Archief en sindsdien in beheer bij het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

Aangezien het archief van het Departement van Sociale Zaken als oorlogsgerelateerd kan worden aangeduid, is er tijdens de bewerking niet in geselecteerd. Het archief is dan ook in zijn geheel bewaard.

Accruals

aanvullingen

Aanvullingen worden niet verwacht.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.Inleiding

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

 • Het grootste gedeelte van de collectie bestaat uit een serie telexberichten gericht aan de gewestelijke arbeidsbureaus.

 • Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

 • unittitle

 • titel archief

 • Departement van Sociale Zaken

 • origination

 • archiefvormer

 • Departement van Sociale Zaken

 • physdesc

 • omvang

 • 3 meter (190 inventarisnummers)

 • citeer- en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 216J, Departement van Sociale Zaken, inv.no. ......
  Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:
  volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 216J, Departement van Sociale Zaken, inv.no....
  verkort: NIOD, archief 216J Departement van Sociale Zaken, inv.no....

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Nederlands en Duits.

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in maart 2011 vervaardigd door Doc-Direkt.