Schaepman, C.J.M.

Identifier
MF1560292
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1947
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,250 meter (21 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

C.J.M. Schaepman was werkzaam op de Afdeling Consulaire en Handelszaken van het Ministerie van Buitenlandse Zaken in de periode 1940 - 1942 en als administrateur op het Ministerie van Handel, Nijverheid en Scheepvaart in de periode 1942 tot 1945. Daarnaast was hij secretaris van het College van Secretarissen-Generaal en voorzitter van het erecomité van Winterhulp Nederland tussen 1940 en 1945. De te bewerken documenten zijn bijeengebracht door mr. C.J.M. Schaepman en hebben betrekking op het College van Secretarissen-Generaal gedurende de oorlogsjaren, van welk college hij secretaris was.

De stukken (genummerd 1 - 335; enkele ontbreken) bestaan vnl. uit naar departement en onderwerp gerangschikte fragmenten uit de notulen van de vergaderingen van het college. De stukken zijn voor het merendeel voorzien van een inleiding van Schaepman, die hij na de oorlog op verzoek van de redactie van "Onderdrukking en Verzet" vervaardigde ter verkrijging van een overzicht van de werkzaamheden en de handelwijze van de verschillende Secretarissen-Generaal.

Regesten werden alleen van deze inlichtingen gemaakt; de notulen zelf zijn reeds beschreven in de regestenlijsten van de notulen en circulatiestukken van het College van Secretarissen-Generaal (Collectie 216).

Archival History

periode van ontstaan

1940 - 1947

beheersgeschiedenis/overbrenging naar het niod

De eerste toegang is in augustus 1974 vervaardigd door mejuffrouw A. Kloosterman.

Acquisition

wettelijke status

Het archief is in 1998 door het NIOD formeel overgedragen aan het Nationaal Archief en sindsdien in beheer bij het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

Aangezien het archief van mr. C.J.M. Schaepman als oorlogsgerelateerd kan worden aangeduid, is er tijdens de bewerking niet in geselecteerd. Het archief is dan ook in zijn geheel bewaard.

Accruals

aanvullingen

Aanvullingen worden niet verwacht.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

 • De collectie bestaat uit fragmenten uit de notulen van de vergaderingen van het college van secretarissen-generaal, die na de oorlog door Schaepman zijn gerangschikt naar departement en onderwerp. Hij heeft ze voorzien van een inleiding die hij op verzoek van de redactie van het gedenkboek "Onderdrukking en verzet, Nederland in oorlogstijd" heeft geschreven.

 • Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

 • unittitle

 • titel archief

 • Collectie mr. C.J.M. Schaepman

 • origination

 • archiefvormer

 • Mr. C.J.M. Schaepman

 • physdesc

 • omvang

 • 0,250 meter (21 inventarisnummers)

 • citeer- en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 216a, Collectie mr. C.J.M. Schaepman, inv.no. ......
  Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:
  volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 216a, Collectie mr. C.J.M. Schaepman, inv.no....
  verkort: NIOD, archief 216a Schaepman, inv.no....

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Nederlands en Duits.

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in maart 2011 vervaardigd door Centrale Archief Selectiedienst.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.