Flesche, A.

Identifier
MF1560088
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1947
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,250 meter (18 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

De collectie bestaat uit stukken afkomstig van Alfred Flesche, Duits bankier te Amsterdam, voorzitter van de Deutsche Handelskammer in den Niederlanden, Verwalter-Treuhänder van Lippmann, Rosenthal & Co. en medewerker van de Abwehr. De collectie bevat geen stukken van Flesche in zijn kwaliteit van voorzitter der Deutsche Handelskammer in den Niederlanden. Voorzover op het NIOD aanwezig zijn deze stukken in het archief der Handelskammer te vinden. Verreweg het belangrijkste onderdeel van de collectie zijn de vier mappen met correspondentie etc. van Flesche als Treuhänder van Lippmann, Rosenthal & Co. Sarphatistraat. Een functie waar Flesche door zijn Verwalterschap van Liro - Nw. Spiegelstraat "hineingeschliddert" was, en waarmee hij zich kennelijk niet erg gelukkig voelde. Talloos zijn zijn pogingen om er af te komen en evenzovaak wordt hem door Fischböck ontslag geweigerd. Inmiddels laat Flesche zich ieder jaar door Liro II bevestigen, dat hij als Verwalter van de Sarphatistraat géén inkomsten of andere emolumenten heeft genoten.

Zelden voelt men zo sterk als in deze correspondentie het element van een schuldige samenwerking van medeplichtigen in het nazisme. Het voornaamste belang van deze vier mappen ligt overigens geheel ergens anders, nl. in het feit, dat dit de enige collectie van topbeleidsstukken betreffende het vermogen van joden is die wij bezitten. Voor details zie men de inleiding bij de beschrijving van het dossier Doc.II - Lippmann, Rosenthal & Co. Sarphatistraat. Verder is er een map met stukken betreffende Flesche's manipulaties met de door Liro I in Nederland geplaatste Portugese staatsobligaties, die hij ten bate van de Duitse deviezenpot in Lissabon verkwanselde. Dan een map met een aantal van de voornaamste stukken betreffende de Verwaltung van Liro - Nw. Spiegelstraat en een grote hoeveelheid stukken betreffende de - zeer florissante - staat van Flesche's inkomen en vermogen, waaruit o.a. ook blijkt, dat hij vóór 1940 in aanzienlijke mate de Nederlandse belastingen ontdook.

Archival History

periode van ontstaan

1940 - 1945 (1947)

beheersgeschiedenis/overbrenging naar het niod

In maart is een eerste toegang vervaardigd door de heer A.J. van der Leeuw

Acquisition

wettelijke status

Het archief is in 1998 door het NIOD formeel overgedragen aan het Nationaal Archief en sindsdien in beheer bij het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

Aangezien het archief van A. Flesche als oorlogsgerelateerd kan worden aangeduid, is er tijdens de bewerking niet in geselecteerd. Het archief is dan ook in zijn geheel bewaard.

Accruals

aanvullingen

Aanvullingen worden niet verwacht.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.Inleiding

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

 • Alfred Flesche (1892) was Duits bankier te Amsterdam, voorzitter van de Deutsche Handelskammer in den Niederlanden (archief 90), Verwalter-Treuhänder van Lippmann, Rosenthal & Co. en medewerker van de Abwehr.

 • Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

 • unittitle

 • titel archief

 • A. Flesche

 • origination

 • archiefvormer

 • A. Flesche

 • physdesc

 • omvang

 • 0,250 meter (18 inventarisnummers)

 • citeer- en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van:
  archief 97, A. Flesche, inv.no. ......
  Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:
  volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 97, A. Flesche, inv.no....
  verkort: NIOD, archief 97, A. Flesche, inv.no.....

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Nederlands en Duits.

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in maart 2011 vervaardigd door Doc-Direkt.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.