Reible, F.

Identifier
MF1542694
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1945
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,4 meter (14 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

Dr. Franz Reible was Treuhänder van enkele joodse textielbedrijven, te weten de NV Stoomspinnerijen en Weverijen v/h S.J. Spanjaard te Borne, N.J. Menko NV en de NV Spinnerij Roombeek, beiden te Enschede. Van beide laatstgenoemde bedrijven trad Reible later op als directeur en bedrijfsleider. In juli 1944 nam hij door een overeenkomst met de NAGU (Niederländische Aktiengesellschaft für Abwicklung von Unternehmungen) het voormalige joodse textielbedrijf M. van Dam & Zn te Enschede over, dat hij wilde omzetten in een NV. De stukken betreffen vrijwel uitsluitend correspondentie uit de periode na februari 1944, doordat de stukken uit de voorgaande tijd verloren gingen toen het kantoor van Reible bij een brand nagenoeg geheel uitbrandde.

Archival History

periode van ontstaan

1943-1945

Acquisition

wettelijke status

Het archief is in 1998 door het NIOD formeel overgedragen aan het Nationaal Archief en sindsdien in beheer bij het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

In september 1967 is een eerste toegang vervaardigd door mevrouw dr. G. Gerritsen-Geywitz.
De oude beschrijvingen zijn gecontroleerd en indien nodig aangepast.

Aangezien het archief van de dr. F. Reible als oorlogsgerelateerd kan worden aangeduid, is er tijdens de bewerking niet in geselecteerd. Het archief is dan ook in zijn geheel bewaard.

Accruals

aanvullingen

Aanvullingen worden niet verwacht.

System of Arrangement

ordening van de archiefbestanddelen

De toegang is chronologisch geordend.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar. Het is slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

 • Franz Reible (1901) was van mei 1941 tot eind 1943 Treuhänder van verschillende joodse textielbedrijven: de NV Stoom Spinnerijen en Weverijen v/h S.J. Spanjaard te Borne, N.J. Menko NV en NV Spinnerij Roombeek, beide te Enschede. Van beide laatste bedrijven trad hij later op als directeur en bedrijfsleider. In 1944 werd hij eigenaar van het (joodse) textielbedrijf M. van Dam & Zn. te Enschede.

 • Deze stukken zijn beperkt openbaar. Zij zijn slechts raadpleegbaar na verkregen toestemming van de directeur van het NIOD. Voor bezoekers die deze toestemming willen hebben, ligt een formulier bij de balie van de studiezaal van het NIOD.

 • unittitle

 • titel archief

 • dr. F. Reible

 • origination

 • archiefvormer

 • dr. F. Reible

 • physdesc

 • omvang

 • 0,1 meter (14 inventarisnummers)

 • citeer- en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 94b, dr. F. Reible, inv.no. ......

 • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:

 • volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 94b, dr. F. Reible, inv.no....
  verkort: NIOD, archief 94b Reible, inv.no.....

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Nederlands en Duits.

 • appendix_glossary

 • gebruikte afkortingen

 • DAF = Deutsche Arbeitsfront

 • NSB = Nationaal-Socialistische Beweging

 • NV = naamloze vennootschap

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in december 2009 vervaardigd door de Centrale Archief Selectiedienst.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.