Graser, O.

Identifier
MF1542644
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1943
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,9 meter (7 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

In het najaar van 1941 werd Graser, voordien vertegenwoordiger van een aantal Duitse firma's in Nederland, benoemd tot Liquidationstreuhänder van diverse joodse firma's hier te lande, waaronder een viertal juwelierszaken. De onderhavige documenten hebben in hoofdzaak op laatstgenoemde activiteiten betrekking.

Archival History

periode van ontstaan

(1936) 1941-1943

Acquisition

wettelijke status

Het archief is in 1998 door het NIOD formeel overgedragen aan het Nationaal Archief en sindsdien in beheer bij het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Geschreven en getypte documenten, geen bijzondere handschriften

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

In september 1967 is een eerste toegang vervaardigd door mevrouw dr. G. Gerritsen-Geywitz. De oude beschrijvingen zijn gecontroleerd en indien nodig aangepast. De toegang is chronologisch geordend.

Aangezien het archief van de O. Graser als oorlogsgerelateerd kan worden aangeduid, is er tijdens de bewerking niet in geselecteerd. Het archief is dan ook in zijn geheel bewaard.

Accruals

aanvullingen

Aanvullingen worden niet verwacht.

System of Arrangement

ordening van de archiefbestanddelen

De toegang is chronologisch geordend.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel openbaar.

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

 • In het najaar van 1941 werd Otto Graser, voordien vertegenwoordiger van een aantal Duitse firma’s in Nederland, benoemd tot Liquidationstreuhänder van verschillende joodse firma’s in Nederland, waaronder een viertal juwelierszaken.

 • Volledig openbaar

 • unittitle

 • titel archief

 • O. Graser

 • origination

 • archiefvormer

 • O. Graser

 • physdesc

 • omvang

 • 0,1 meter (7 inventarisnummers)

 • citeer- en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 94a, O. Graser, inv.no. ......

 • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:

 • volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 94a, O. Graser, inv.no....
  verkort: NIOD, archief 94a Graser, inv.no.....

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Nederlands en Duits.

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in december 2009 vervaardigd door de Centrale Archief Selectiedienst.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.