Brieven van P. Boissevain aan jonkvrouwe C. van Tets van Goudriaan, 25 januari 1940 - 18 oktober 1943.

Identifier
MF1515804
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 134
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1943
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Bevat een toestemmingsbrief van de Beauftragte für die Provinz Südholland om in het geëvacueerde deel van Den Haag te blijven wonen.

Note(s)

  • Peter Boissevain was militair bij een artillerie-eenheid en is aan het Oostfront vermist. Naar verluidt was hij de halfbroer van Adolf Steengracht von Moyland die secretaris van Von Ribbentrop was. Cécile van Tets van Goudriaan was de dochter van G.C.W. van Tets van Goudriaan die directeur was van het Kabinet der Koningin.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.