Briefkaart van R. Strikwerda aan J. de Boer over zijn door de Duitse inval verstoorde fietstocht door Noord-Holland, 10 mei 1940.

Identifier
MF1512449
Language of Description
Dutch
Alt. Identifiers
  • 6
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1940
Level of Description
File
Source
EHRI Partner

Note(s)

  • Rein Strikwerda (1920) kwam uit Sneek en was derdejaars student veeartsenij in Utrecht toen de oorlog uitbrak. Hij schreef de briefkaart met de woorden "'t worden wel heel andere pinksterdagen dan we ons hadden voorgesteld hè" aan zijn meisje Jets.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.