Stichting Oud-Cliënten "Centrum 45"

Identifier
MF1507009
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1997 - 31 Dec 2003
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

(25 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

Stichting Oud-Cliënten Centrum 45
De Stichting Oud-Cliënten Centrum 45 (OCC45) werd op 29 juli 1997 opgericht om de belangen te behartigen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen die een behandeling hadden gehad in het Centrum 1940-1945 te Oegstgeest. De stichting zette zich met name in voor Joodse, Nederlandse en Indische mensen die geestelijke en/of lichamelijke schade hadden opgelopen door traumatische ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Op 26 februari 1999 werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Oud-Cliënten Contact 45; op 30 november 2002 werd de stichting opgeheven.

De Stichting OCC45 verleende ondersteuning bij resocialisatie na ontslag en hielp haar leden weer aan de maatschappij te laten deelnemen. Tot haar taken rekende de stichting onder meer:
- het opkomen voor materiële en immateriële belangen;
- het voorkomen en/of doorbreken van vereenzaming;
- het tegengaan van stigmatisering;
- het onderhouden van contacten met verenigingen en stichtingen met een soortgelijk doel;
- het vergaren van gegevens die voor oordeelsvorming en geschiedschrijving van belang zijn.

Het bestuur bestond uit:
Frank du Long (voorzitter tot september 1997)
Theo Corsmit (secretaris)
Peter Groenewegen (afgetreden in 2000)
Jeannette Bosman - Franquemont de Waard
Paul Duys
Maarten Hoff

Centrum 1940-1945 te Oegstgeest
Het Centrum 1940-1945 te Oegstgeest werd in 1973 geopend na inspanningen van de Stichting Centrum Post-concentratiekamp Syndroom. In de eerste jaren lag de nadruk op de zorg voor verzetsdeelnemers, getroffenen van de Tweede Wereldoorlog en hun familieleden. Later kwamen daarbij burgeroorlogsgetroffenen, Indië-gangers, kampslachtoffers en dwangarbeiders. Vanaf de jaren negentig breidden de patiëntengroepen zich verder uit met veteranen, vluchtelingen, slachtoffers van rampen en mensen die tijdens de uitoefening van hun beroep getraumatiseerd zijn.
Tegenwoordig behandelt het Centrum '45 als landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma mensen met complexe psychotraumaklachten die het gevolg zijn van vervolging, oorlog en geweld bij rellen, terreur, gijzelingen of aanslagen zoals politiemensen, hulpverleners, personeel van openbaar vervoersbedrijven en NGO's.

Archival History

periode van ontstaan

Het archief is gevormd in de periode 1997-2002.

beheersgeschiedenis/overbrenging naar het RIOD

In juni 2005 heeft de secretaris van OCC45, Theo Corsmit, het archief overgedragen aan het NIOD.

Acquisition

wettelijke status

Het archief is eigendom van het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Het archief bestaat uit correspondentie, verslagen, krantenknipsels, diskettes, jaarstukken en financiële overzichten.

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

Na ontvangst door het NIOD zijn de doubletten vernietigd tijdens de bewerking van het archief.

Accruals

aanvullingen

Aanvullingen worden niet verwacht.

System of Arrangement

ordening van de archiefbestanddelen

Het archief is geordend op aard van de stukken en op datering.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is volledig openbaar.

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Note(s)

 • De Stichting Oud-Cliënten Centrum 45 (OCC45) werd in 1997 opgericht om de belangen te behartigen van verzetsdeelnemers en oorlogsgetroffenen die een behandeling hadden gehad in het Centrum 1940-1945 te Oegstgeest. De stichting zette zich met name in voor Joodse, Nederlandse en Indische mensen die geestelijke en/of lichamelijke schade hadden opgelopen door traumatische ervaringen in de Tweede Wereldoorlog. Op 26 februari 1999 werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting Oud-Cliënten Contact 45; op 30 november 2002 werd de stichting opgeheven.

 • Volledig openbaar

 • unittitle

 • titel archief

 • Archief van de Stichting Oud-Cliënten "Centrum 45"

 • origination

 • archiefvormer

 • Het archief is gevormd door de Stichting Oud-Cliënten "Centrum 45".

 • physdesc

 • omvang

 • meter (25 inventarisnummers)

 • citeer en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 859, inv.no. ...

 • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:

 • volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief 859 Stichting Oud-Cliënten "Centrum 45", inv.no.

 • verkort: NIOD, archief OCC45, inv.no. ...

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Het merendeel van de archiefstukken is Nederlandstalig. Enkele stukken zijn Duits of Engels.

 • appendix_glossary

 • afkortingen

 • OCC45 - Stichting Oud-Cliënten Centrum 45
  SOTO - Stichting Onderzoek Terugkeer en Opvang

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in mei 2011 vervaardigd door Truusje Rood.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.