Vereniging Joodse Oorlogskinderen

Identifier
MF1237917
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1994 - 31 Dec 2002
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,5 meter (28 inventarisnummers)

Biographical History

Geschiedenis

In 1992 vond in de RAI in Amsterdam een congres plaats voor Joodse oorlogskinderen getiteld 'Het ondergedoken kind'. Onder meer naar aanleiding van dit congres ontstond er behoefte onder deze groep oorlogsslachtoffers om regelmatig bij elkaar te komen om de problematiek van de oorlog te bespreken en gezellig samen te zijn. Om in deze behoefte te voorzien werd in 1994 de Vereniging Het Ondergedoken Kind (HOK) opgericht. Na onenigheid binnen deze vereniging richtten een aantal leden een nieuwe vereniging op, de Vereniging Joodse Oorlogskinderen (JOK). De vereniging had in principe dezelfde doelstelling, maar hanteerde een andere ballotage. JOK is een vereniging voor iedereen die kind was in de oorlog, geboren tussen 10 mei 1919 en 15 augustus 1945, met tenminste één Joodse ouder. Daarnaast is JOK er ook voor Joodse kinderen uit de onderduik, uit de Duitse en Japanse kampen, voor de kinderen van gemengd gehuwde ouders en ook voor hen, die als kind in de oorlog zogenaamd niets hebben meegemaakt omdat zij in het buitenland verbleven. De leden van JOK kunnen aan diverse activiteiten deelnemen. Men kan werkzaam zijn in een werkgroep op een bepaald gebied; elke werkgroep organiseert zijn eigen, specifieke activiteiten. Daarnaast worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd waar familie en vrienden als introducé welkom zijn, waardoor generaties elkaar ontmoeten. Binnen de JOK wordt door de leden geprobeerd hun kennis van de Joodse waarden en tradities te verdiepen, wat onder andere gebeurd door het in acht houden van enkele Joodse feesten. Naast het samenzijn van de leden heeft de JOK zich ook tot doel gesteld de hedendaagse vormen van racisme, antisemitisme en discriminatie aan de kaak te stellen.

Archival History

periode van ontstaan

Het archief is gevormd in de periode 1994-2002.

beheersgeschiedenis/overbrenging naar het NIOD

In 2007 is naar aanleiding van het project 'Archieven van de Oorlog' contact gelegd met de voorzitter van de JOK, dhr. P. Manasse. Hij heeft in het bestuur van de JOK voorgesteld de archiefstukken die in de eerste vijf jaar van het bestaan van de vereniging gegenereerd zijn over te dragen aan het NIOD. Het bestuur ging hiermee akkoord, zodat het archief in maart 2007 naar het NIOD is overgebracht.

Acquisition

wettelijke status

Het archief is eigendom van het NIOD.

Scope and Content

aard van de archiefbestanddelen

Het archief bestaat voor het grootste gedeelte uit correspondentie, zowel met leden en aanverwante organisaties, als tussen bestuursleden onderling. Daarnaast zitten er vergaderstukken in het archief, van het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de werkgroepen.

Appraisal

selectie, vernietiging en bewerking

Na ontvangst door het NIOD zijn de doubletten vernietigd tijdens de bewerking van het archief.

Accruals

aanvullingen

Aangezien de vereniging alleen het eerste gedeelte van het archief heeft overgebracht en de vereniging nog actief is, kunnen in de toekomst aanvullingen verwacht worden.

System of Arrangement

ordening van de archiefbestanddelen

Bij het maken van de inventaris is zoveel mogelijk vastgehouden aan de originele structuur van het archief en is rekening gehouden met de structuur van de vereniging. Dit heeft geleid tot een inventarisstructuur bestaande uit twee rubrieken: 'bestuur' en 'leden'. In de rubriek 'bestuur' bevinden zich de correspondentie en de vergaderstukken. In de rubriek 'leden' bevinden zich stukken betreffende algemene ledenvergaderingen en ledenlijsten. Alle stukken zijn in principe chronologisch geordend. Waar de stukken alfabetisch geordend zijn is dit aangegeven.

Conditions Governing Access

Openbaarheid

Het archief is in zijn geheel beperkt openbaar, met uitzondering van inventarisnummer 28, dat volledig openbaar is. Het archief wordt in 2060 in zijn geheel volledig openbaar.

Conditions Governing Reproduction

reproductiebeperkingen

Behoudens de algemene regels die gelden voor het vermenigvuldigen van stukken gelden geen beperkingen voor de reproductie.

Physical Characteristics and Technical Requirements

materiële staat

De materiële toestand van de archiefstukken verzet zich niet tegen gebruikelijke raadpleging van de originelen in de studiezaal van het NIOD.

Publication Note

Voor vervolgonderzoek raadplege men de volgende literatuur. Het gaat hier slechts om een paar titels uit de uigebreide collectie van het NIOD. Ze zijn bedoeld om een indruk te geven van enige literatuur over dit onderwerp.

Irene Vrijenhoek, Oorlogskinderen: kinderen in Nederlands tijdens de Duitse bezetting (Amsterdam 1995)

Tom de Ridder en Sytse G. van der Veen, red., Oorlogskinderen, toen en nu: aspecten van problematiek en behandeling (Utrecht 1997)

Tom de Ridder, E.M.A. Schneiders, Joodse onderduikkinderen van toen (Utrecht 1992)

Bloeme Evers-Emden, Je ouders delen: een eerste onderzoek naar de gevoelens van eigen kinderen in pleeggezinnen in de oorlog en nu (Kampen 1999)

Note(s)

 • De Vereniging Joodse Oorlogskinderen is een vereniging voor iedereen die kind was in de oorlog met tenminste één Joodse ouder. Ook is JOK er voor Joodse kinderen uit de onderduik, uit de Duitse en Japanse kampen, voor de kinderen van gemengd gehuwde of zogenaamde 'geariseerde' ouders en ook voor hen, die als kind in de oorlog zogenaamd niets hebben meegemaakt omdat zij in het buitenland verbleven.

 • Enkele inventarisnummers van dit archief zijn beperkt openbaar. Details staan vermeld in de rubriek "openbaarheid".

 • unittitle

 • titel archief

 • Archief van de Vereniging Joodse Oorlogskinderen

 • origination

 • archiefvormer

 • Het archief is gevormd door de Vereniging Joodse Oorlogskinderen.

 • physdesc

 • omvang

 • 0,5 meter (28 inventarisnummers)

 • citeer en aanvraaginstructie

 • Archiefstukken uit dit archief kunnen in de studiezaal van het NIOD worden aangevraagd onder vermelding van: archief 838, inv.no. ...

 • Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna volstaat een verkorte aanhaling:

 • volledig: Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, Amsterdam, archief van de Vereniging Joodse Oorlogskinderen, inv.no. ...

 • verkort: NIOD, archief 838 JOK, inv.no. ...

 • langmaterial

 • taal van de archiefbescheiden

 • Het merendeel van de archiefstukken is Nederlandstalig.

Process Info

 • bewerking

 • De inventaris is in 2008 vervaardigd door R. de Vos.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.