Archief van het Gemeentelijk Bureau Inkwartiering (Städtisches Quartieramt)

Show Item Details