Archief van de burgemeester of kabinetsarchief te Baarn

Identifier
0485
Language of Description
Dutch
Dates
1 Jan 1830 - 31 Dec 1957
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

2 meter;

Creator(s)

Scope and Content

De stukken die de burgemeester ontvangt als uitvloeisel van zijn functie Hoofd Openbare Orde en Veiligheid, worden vaak apart gearchiveerd van het archief van het gemeentebestuur. Dit wordt meestal het kabinetsarchief genoemd. Het grootste deel van dit archief omvat de periode 1930-1945. Nadruk ligt hierbij op de organisatie van de mobilisatie van de dienstplichtigen voor het leger en op de organisatie van de evacuatie van mensen en vee bij een oorlogsdreiging. Gedurende de Tweede Wereldoorlog ging het om de opvang van geëvacueerden van elders. De rubriek Openbare Orde en Veiligheid is dan ook het meest uitgebreid. De voorbereiding voor evacuatie begon in najaar 1939. Aangegeven was dat de bevolking zou evacueren naar Leeuwarden, later werd dit Hoorn en omgeving. Pas begin mei 1940 werd bekend dat de bevolking naar Laren, Blaricum en Huizen zou worden geëvacueerd. De bevolking van Baarn werd op 10 en 11 mei geëvacueerd naar Laren, Blaricum en Huizen. Op 13 mei werden de personen die onder klasse A vielen geëvacueerd naar Lage Vuursche. Dit gold ook voor de gemeentesecretarie en andere administratieve gemeentelijke diensten, de luchtbeschermingsdienst en de brandweer. Op 15, 16 en 17 mei keerde de bevolking weer terug naar Baarn Inventarisnummers 12 en 13 bevatten agenda's van ingekomen stukken respectievelijk verzonden stukken van het kabinet van de burgemeester november 1944-mei 1945. Inventarisnummer 7 bevat diverse correspondentie met betrekking tot de periode 1942-1945 en in inventarisnummer 16 bevindt zich een verzameldossier van diverse onderwerpen, diverse correspondentie gerubriceerd op onderwerp voor de periode 1943-1945

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Archief Eemland

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.