Gemeente Renswoude

Identifier
0300
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

73,2 meter

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat onder andere de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente Renswoude. Inventarisnummers 8 en 23 bevatten de notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad respectievelijk het College B&W uit 1940-1941 en vanaf 1945. In inventarisnummers 184 bevinden zich agenda's van ingekomen en verzonden stukken met betrekking tot de jaren 1943-1947. In hoofdstuk 2.2.2.07 (Financiën) bevinden zich financiële stukken (rekeningen, begrotingen) met betrekking tot de oorlogsjaren. Mogelijk is er ook relevante informatie aanwezig in de inventarisnummers 333, 716, 718 en 1255-1258 (benoeming, ontslag van respectievelijk gemeenteraadslieden,(waarnemend) burgemeester, wethouders en gemeentepersoneel) en in hoofdstuk 2.2.2.11 Bevolking en Burgerlijke Stand (waaronder verblijfsregisters en registers van ingekomen en vertrokken personen)

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Archief Eemland

Subjects

Places