Nederlands-Israëlitische gemeente te Amersfoort, 1874-1991

Show Item Details