Stads- c.q. gemeentebestuur Amersfoort

Identifier
0002.01
Language of Description
Dutch
Level of Description
Fonds
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

176 meter

Creator(s)

Scope and Content

Het archief bevat de neerslag van de taken en activiteiten van de gemeente. In hoofdstuk 4, paragraaf 1 zijn de notulen van vergaderingen en bijbehorende stukken van de gemeenteraad en het College B&W te vinden. In hoofdstuk 5 paragraaf 5.2.2.1.1 bevinden zich stukken betreffende de benoemingen tot (waarnemend) burgemeester en wethouders gedurende de oorlogsjaren. Bevolkingsregistratie is onder 6.4.4. te vinden. Hierin is mogelijk informatie te vinden met betrekking tot de oorlogsjaren.

Conditions Governing Access

openbaar

Process Info

  • This fonds has been selected by EHRI from the online service Wegwijzer Archieven WO2 at www.archievenwo2.nl based on the Dutch subject heading 'Jodenvervolging' attributed to file descriptions within the collection. Only file descriptions with subject heading 'Jodenvervolging' provided by the Wegwijzer Archieven WO2 have been included.

  • Archief Eemland

Subjects

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.