Bessarabian Directorate of Education and Cults

 • Directoratul învăţămîntului şi cultelor din Basarabia şi instituţiile subordonate lui
 • Бессарабский директориат просвещения и культов
 • Bessarabskiy direktoriat prosveshcheniya i kul'tov
Identifier
1862.2
Language of Description
English
Level of Description
Fonds
Languages
 • Romanian
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Scope and Content

Personal files of Bayis Eilea [teacher?]; personal files of Boicu Yakov; personal files of Brauner Vonstantin; personal file of Bretter Olga; personal files of Burgardt Vladimir; personal files of Vantrup Liubovi; personal files of Boicu Maria; personal files of Gershkovici Virginia; personal files of Goldbah Elena; personal files of Gubernetsky Yakov; personal files of Jdanova Rozalia; personal files of Cushnir Mihail; personal files of L’vovsky Lidia; personal files of Lefter Alexandrina; personal files of Lefter Filip; personal files of Maiksener Gogu; personal files of Moskovsky Ioanisii; personal files of Pimsner Maria; personal files of Roth Karl; personal files of Senchevici Anna; personal files of Fiderer Vitalie; personal files of Fratsman Toma; personal files of Haas Iohan; personal files of Tsupper Maria; personal files of Shimon Constanta

Conditions Governing Access

No restrictions on access

Conditions Governing Reproduction

Fair use only

Finding Aids

 • Îndrumătorul Arhivei Naţionale a Republicii Moldova (partea II-a, 1918 – începutul secolului XXI, ediţia a II-a, revăzută şi completată). Chişinău, 2012: 95

Existence and Location of Originals

 • NARM

Existence and Location of Copies

 • Copies at USHMM RG-54.006M

Archivist Note

Added by Anastasia Felcher

Sources

 • Based on the USHMM RG-54.006M finding aid

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0