Atrinkti dokumentai iš Latvijas Valsts Vestures Arhivs (LVVA)

 • Selected Documents from the Latvian State Historical Archives
Identifier
HE-22-B (LVVA)
Language of Description
English
Dates
1 Jul 1941 - 28 Sep 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

39 copies from: fonds P-132, subfonds 2, file 28 and fonds P-1026, subfonds 1, file 3.

Scope and Content

List of Vilnius Jews (75 persons) transported to Riga, compiled in 1944 by the Extraordinary Soviet Commission; the certificate of the graduation from the Vilnius ghetto school issued to ghetto prisoner Lejba Lewkowitsch (1 July 1943); list of Vilnius Jews (44 persons) transported for annihilation to Riga, compiled in 1944 by the Extraordinary Soviet Commission (includes dates of birth and occupations in the ghetto); the excerpt from the Stahlecker's report "Jüdischer Einfluss auf die Lebensgebiete im Ostland" (15 October 1941); SS Sturmbannführer Stübor's entry about the solution of the Jewish question in Lithuania (2 March 1942).

Finding Aids

 • The museum's historians have made a handwritten overview of the copies.

Existence and Location of Originals

 • Latvian State Historical Archives (LVVA) fond R-132, subfond 2, file 28 and fond P-1026, subfond 1, file 3.

Archivist Note

Entry written by Neringa based on survey.

Entry updated by Neringa on 15 February 2015.

Atrinkti dokumentai iš Latvijas Valsts Vestures Arhivs (LVVA)

 • Atrinkti dokumentai iš Latvijos valstybės istorijos archyvo
Identifier
HE-22-B (LVVA)
Language of Description
Lithuanian
Dates
15 Oct 1941 - 28 Sep 1944
Level of Description
Collection
Languages
 • German
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

39 kopijos iš fondo P-132. Apyrašas 2. Byla 28 ir fondo P-1026. Apyrašas 1. Byla 3.

Scope and Content

1944 m. Ypatingosios komisijos sudarytas iš Vilniaus į Rygą atvarytų žydų dokumentų ir jų savininkų sąrašas (75 asmenys); Vilniaus geto kaliniui Lejba Lewkowitsch išduotas Vilniaus geto mokyklos baigimo pažymėjimas (1943 07 01); 1944 m. Ypatingosios komisijos sudarytas iš Vilniaus į Rygą naikinimui atvarytų žydų sąrašas su nurodyta gimimo data ir specialybe gete (44 asmenys); Stahleckerio pranešimo "Žydų įtaka į gyvenimo sferą Ostlande/Jüdischer Einfluss auf die Lebensgebiete im Ostland" ištrauka (1941 10 15); SS šturmbanfuhrer Stübor įrašai apie žydų klausimo sprendimą Lietuvoje (1942 03 02).

Finding Aids

 • Muziejaus istorikai yra paruošę ranka rašytus dokumentų kopijų aprašus.

Archivist Note

Parengta pagal Neringa tyrimus