Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas (Vilniaus Lukiškių kalėjimas)

 • Das Lukischki-Gefängnis in Wilna
 • The Hard-Labour Prison in Vilnius (Lukiškės Prison) of the Lithuanian Ministry of Justice
Identifier
F. R-730
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • German
 • Lithuanian
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

5 subfonds and 3207 files.

Scope and Content

This collection contains "documents concerning the handing over of the Jewish inmates to the Special Squad that exterminated Jews in Paneriai" (Galina Žirikova, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis (The Collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania), Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, p. 12.

Subfonds 1 and 3-5 include: alphabetical personal files of the prisoners; lists of arrested people (most of whom were Jews); list of arrested Jews who were handed over to the SS; labour cards/certificates, register of the prisoners of war (based on Neringa survey). Subfonds 2 contains the files (268 in total) of the activities of the chief of the prison, including orders, reports, statistics, correspondence regarding arrested people (Jews, communists, Soviet war prisoners; schedules of punishments; list of staff members; list of Jews who were brought to the Security police (this means that these people were moved to the site of the Paneriai mass killing); registers of the prisoners; personal information about prisoners; documents of the Red Cross organization in Vilnius.

Existence and Location of Copies

 • The Vilna Gaon State Museum's Holocaust Exhibition's Collection of the copies.

Publication Note

Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis/The Collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania, compiled by Galina Žirikova, 2011. Holokausto ekspozicijos katalogas/Catalogue of the Holocaust Exhibition, compiled by Neringa Latvytė-Gustaitienė, Milda Jakulytė-Vasil, Vilna Gaon State Jewish Museum, 2011.

Archivist Note

Entry added by VV on 29 July 2013, based on Žirikova Galina, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis (The Collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania), Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, 2011.

Additional information written by Neringa based on survey and information provided by LCVA.

English translation of Lithuanian title and additional information by Neringa.

Information updated by Neringa on 21 March 2015.

Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimas (Vilniaus Lukiškių kalėjimas)

 • Das Lukischki-Gefängnis in Wilna
Identifier
F. R-730
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Jan 1940 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Languages
 • German
 • Lithuanian
Scripts
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Fondą sudaro 5 apyrašai, kuriuose yra 3207 bylos.

Scope and Content

Fondą sudaro 5 apyrašai:

 1. Kalinių asmens bylų apyrašas.

 2. Veiklos bylų apyrašas (268 bylos, liet. ir vok. k.) Vadovaujančių įstaigų tvarkomieji dokumentai, Vilniaus sunkiųjų darbų kalėjimo viršininko įsakymai, Tarnautojų darbo vidaus tvarkos, kalinių elgesio taisyklės, kalėjimo turto perdavimo-priėmimo aktai; susirašinėjimo veiklos, personalo, suimtųjų, kalinių, rusų karo belaisvių klausimais dokumentai, statistinės žinios apie vokiečių tardytus asmenis, politinius kalinius, suimtuosius; tarnybos paskirstymo žinios, asmenų prašymai priimti į tarnybą, budėjimo žurnalai, bausmių terminų kalendoriai, kratos protokolai, leidimai pasimatyti su kaliniais; žinios apie kalėjimo tarnautojus, tarnautojų anketos, darbo pažymėjimai, leidimai, ataskaitos, raportai, sąrašai; suimtųjų, kalinių, karo belaisvių, perduotų saugumo policijai žydų tautybės asmenų sąrašai, suimtųjų anketos, vokiečių saugumo policijos suimtų asmenų, tarnautojų draudimo kartotekos; sulaikytų asmenų, kalinių, raštų registracijos knygos, suimtų asmenų įskaitos knyga, kalinių ligos istorijos, pažymos apie suimtųjų sveikatą,finansų dokumentai; Raudonojo kryžiaus Vilniaus skyriaus dokumentai.

3., 4., 5. Kalinių asmens bylų apyrašai.

Publication Note

Holokausto ekspozicijos katalogas/Catalogue of the Holocaust Exhibition, compilled by Neringa Latvytė-Gustaitienė, Milda Jakulytė-Vasil, Vilnius, 2011. (Galina Žirikova, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis (The Collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania), Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, 2011.

Archivist Note

Entry written by Neringa based on survey and information provided by LCVA.

Information updated by Neringa on 18 February 2015.