Antinacistinės rezistencijos spauda. Lietuvos generalinė sritis

  • Collection of Press Items from Anti-Nazi Resistance. Lithuanian General Region
Identifier
F. R-599
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1942 - 1 Jan 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • German
  • Lithuanian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

One subfonds and 28 files.

Scope and Content

'Prints by the Union of the Lithuanian Fighters' for Freedom: "Laisvės kovotojas", ,"Laisvas žodis", "Apžvalga", "Frontas"; proclamations, appeals, letters, posters. Prints by the members of the various organization in Lithuania (prints: ,"Į laisvę", "Lietuvių frontas", "Lietuvių fronto biuletenis", "Pogrindžio kuntaplis", "Atžalynas", "Baltija", "Nepriklausoma Lietuva", "Karinės ir politinės žinios", "Lietuvos laisvės trimitas", "Vieninga kova", "Mūsų žemė", "Naujas žygis", "Naujo žygio apžvalga", "Tautos žodis", "Lietuva", "Naujoji Lietuva", "Vardan tiesos". Some of the prints have antisemitic character (for example: article in file no. 8, page 148 "Jews are no longer seen in Vilnius" from newspaper "Į laisvę" (To Freedom), 17 September, 1941).

Archivist Note

Entry added by VV on 29 July 2013, based on Žirikova, Galina, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis (The Collections of the State Archive of Lithuania: A Source of Research on the Holocaust in Lithuania), Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, 2011.

Description written by Neringa based on survey and information provided by LCVA.

Information updated by Neringa on 14 February 2015.

Antinacistinės rezistencijos spauda. Lietuvos generalinė sritis

Identifier
F. R-599
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Jan 1942 - 31 Dec 1943
Level of Description
Fonds
Languages
  • German
  • Lithuanian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Fondą sudaro 1 apyrašas, kuriame yra 28 bylos.

Scope and Content

"Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos leidinių ,,Laisvės kovotojas“, ,,Laisvas žodis“, ,,Apžvalga“, ,,Frontas“ numeriai, atsišaukimai, kreipimaisi, laiškai, Lietuvių fronto leidinių ,,Į laisvę“, ,,Lietuvių frontas“, ,,Lietuvių fronto biuletenis“, ,,Pogrindžio kuntaplis“, Lietuvių vienybės sąjūdžio leidinio ,,Atžalynas“, Nepriklausomos Lietuvos sąjūdžio leidinių ,,Baltija“, ,,Nepriklausoma Lietuva“, Lietuvos laisvės armijos leidinio ,,Karinės ir politinės žinios“, Lietuvos šaulių sąjungos leidinio ,,Lietuvos laisvės trimitas“, Lietuvos liaudės gynėjų sąjungos leidinio ,,Vieninga kova“ numeriai, nenustatytų rengėjų leidinių ,,Mūsų žemė“, ,,Naujas žygis“, ,,Naujo žygio apžvalga“, ,,Tautos žodis“, ,,Lietuva“, ,,Naujoji Lietuva“, ,,Vardan tiesos“ numeriai, atsišaukimai, informaciniai lapeliai, plakatas" (pagal LCVA). Yra laikraščių su straipsniais apie žydus (pvz.: straipsnis "Vilniuje nebematyti žydų" laikraštyje "Į laisvę", 1943 09 17.

Archivist Note

Paruošta pagal Neringa tyrimus ir LCVA informaciją.