Tauragės apskrities viršininkas

  • Der Kreischef in Tauroggen
  • Chief of Tauragė County
Identifier
F. R-1476
Language of Description
English
Dates
24 Jun 1941 - 31 Jul 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • German
  • Lithuanian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

One subfonds and 153 files. Some documents are handwritten.

Scope and Content

"The collections of the heads of the counties contain important documents concerning the Holocaust in the Lithuanian provinces" (Galina Žirikova, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis (The Collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania), Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, p. 12.

The fonds contains the documents on the confiscation of the Jewish property, also there are lists of the war prisoners, correspondence on food supplying, documentation about taking local people for the forced labour to Germany and ect.

Publication Note

Žirikova Galina, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis (The Collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania), Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, 2011.

Archivist Note

Entry added by VV on 29 July 2013, based on Žirikova Galina, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis (The Collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania), Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, 2011.

Additional information written by Neringa based on survey and information provided by LCVA.

Entry updated by Neringa on 21 March 2015.

Tauragės apskrities viršininkas

  • Der Kreischef in Tauroggen
Identifier
F. R-1476
Language of Description
Lithuanian
Dates
24 Jun 1941 - 31 Jul 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • German
  • Lithuanian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

1 apyrašas ir 53 bylos. Dalis dokumentų rašyti ranka.

Scope and Content

"Vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, aplinkraščiai; 1942-05-27 visuotinio Lietuvos generalinės srities gyventojų surašymo nuostatai; apskrities ir valsčių valdybų posėdžių protokolai; nusikaltimų bei atsitikimų protokolai; kvotos ir administracinių baudų bylos; nuosavybės grąžinimo, valdiškų siuntų, pašto ženklų aktai; žinios apie draugijų ir kooperatyvų valdybas; seniūnijų, apylinkių, gyventojų, darbininkų, repatrijavusių iš Suvalkų krašto rusų ir sovietinių karo belaisvių sąrašai; susirašinėjimo žydų tautybės piliečių turto nusavinimo, maisto kortelių, amatininkams reikalingos medžiagos, pažymėjimų apsigyventi išdavimo, prievolių vykdymo, konfiskuoto turto, administracinių baudų skyrimo, miško kirtimo ir vežimo, gyventojų surašymo, mobilizacijos į Vermachto kariuomenę, gyventojų verbavimo į Reicho darbo tarnybą, kadrų ir kt. klausimais dokumentai; kreditų sąskaitos; išduoti leidimai ir pažymėjimai kelionėms, miško medžiagos gavimui, valgyklų, parduotuvių atidarymui ir kt." (pagal LCVA)

Archivist Note

Parengė Neringa pagal LCVA informaciją.

Places