Zarasų apskrities viršininkas

  • Chief of the county of Zarasai
Identifier
F. R-1106
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • German
  • Lithuanian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2 subfonds and 318 files.

Scope and Content

"The collections of the heads of the counties contain important documents concerning the Holocaust in the Lithuanian provinces" (Galina Žirikova (2011), Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai : holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis (The Collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania, Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, p. 12.

Decrees, reports, circuliars of the head of the district concerning Jews, arrests of Jews; confiscation of the private property of Jews; lists of residents of the district; directives for local police, correspondence about Jews in the district with the chiefs of the local rural districts. Documentation of the local municipalities about the staff, salaries, financial documents; documentation of the local police stations and ect.

Archivist Note

Entry added by VV on 29 July 2013, based on Žirikova Galina, Lietuvos centrinio valstybės archyvo fondai: holokausto Lietuvoje tyrimo šaltinis (The collections of the State Archive of Lithuania: a Source of Research on the Holocaust in Lithuania), Vilnius: Valstybinis Vilniaus Gaono Žydų Muziejus, 2011.

Description written by Neringa on 25 February 2014 based information from LCVA and survey.

Entry updated by Neringa on 20 March 2015.

Places

Zarasų apskrities viršininkas

Identifier
F. R-1106
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1944
Level of Description
Fonds
Languages
  • German
  • Lithuanian
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Fondą sudaro 2 apyrašai, kuriuose yra 318 bylų.

Scope and Content

"Vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų nurodymai, potvarkiai, įsakymai ir aplinkraščiai; apskrities viršininko įsakymai, policijos nuovadų viršininkų pranešimai ir raportai apie padėtį apskrityje; susirašinėjimo organizaciniais, finansiniais, prievolių atlikimo, kainų, kultūros paminklų apsaugos, karo belaisvių, rusų pabėgėlių, administracinių baudų, sveikatos apsaugos, gyventojų aprūpinimo maisto produktais, žydų tautybės piliečių turto likvidavimo, gyventojų surašymo ir kt. klausimais dokumentai; žinios apie apskrities gyventojų skaičių; turto perdavimo aktai; tarnautojų, darbo prievolininkų, ūkininkų, nuomininkų, samdinių, bedarbių, karo belaisvių, rusų pabėgėlių, apskrities ribose gyvenančių svetimšalių, surašinėtojų, žuvusių lietuvių partizanų, vokiečių karių bei raudonarmiečių sąrašai; išduoti leidimai ginklams laikyti, važiuoti į įvairias Lietuvos vietas bei vaikščioti draudžiamu laiku; apskrities viršininko įstaigos tarnautojų ir policininkų algų lapai, sąskaitos, sąmatos, išlaidų apyskaitos, skelbimai, propagandiniai plakatai" (pagal LCVA). "Vokiečių civilinės administracijos bei aukštesniųjų lietuviškosios savivaldos institucijų aplinkraščiai, apskrities viršininko bei Zarasų miesto ir apskrities policijos vado įsakymai; partizanų, apsaugos būrių narių, pagalbinės policijos policininkų sąrašai ir pažymėjimai; policijos nuovadų viršininkų raportai; susirašinėjimo organizaciniais, dviračių ir radijo aparatų konfiskavimo klausimais dokumentai; išduoti leidimai ginklams laikyti ir važiuoti tarnybos reikalais; apskrities viršininko įstaigos tarnautojų asmens bylos, algų lapai, apskrities arešto namų tarnautojų ir policininkų algų lapai, žemės savininkų, nuomininkų, vyrų sąrašai" (pagal LCVA).

Archivist Note

parengė Neringa pagal LCVA pateiktą informaciją

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0