Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) - remti draugija

 • Associciation for Support of Jewish Palestine (Karen Hayesod), Lithuanian Branch, 1920‒1940
Identifier
F. 590
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1920 - 9 Jul 1940
Level of Description
Fonds
Languages
 • English
 • German
 • Hebrew
 • Lithuanian
 • Russian
 • Yiddish
Scripts
 • Cyrillic
 • Hebrew
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

2 subfonds and 836 files. Some documents are handwritten.

Scope and Content

"This collection consists of records and correspondence files with local branches of the Karen Hayesod across Lithuania from 1920 to 1940, concerning the registration of local organizations and fundraising activities for the Jewish settlements in Palestine before World War II. The collection also includes minute meetings; correspondence with Zionist organizations worldwide, local banks, and Lithuanian government authorities; bylaws; donor lists; cashier books; and financial reports" (From: USHMM finding aid).

Existence and Location of Copies

 • USHMM RG-26.008M

Archivist Note

Entry added by VV on 30 July 2013 based on USHMM finding aids.

Additional information added by Neringa based on information provided by LCVA.

Entry updated by Neringa on 20 March 2015.

Corporate Bodies

Palestinos žydų fondams - Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) - remti draugija

Identifier
F. 590
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Jan 1921 - 9 Jul 1940
Level of Description
Fonds
Languages
 • English
 • German
 • Hebrew
 • Lithuanian
 • Russian
 • Yiddish
Scripts
 • Cyrillic
 • Hebrew
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Fondą sudaro 2 apyrašai, kuriuose yra 832 bylos.

Scope and Content

"Palestinos pamatinio fondo „Karen Hajesod“ draugija Lietuvoje (1921-07-23--1936-10-13) Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugijos Lietuvoje įstatai 1921-07-23 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko įstaigoje, rejestro Nr. 103. Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, centro komitetas.

1929-02-07 draugija pakeitė įstatus ir persiregistravo, rejestro Nr. 1189.

Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugijos Lietuvoje nariais galėjo būti visi žydų tautybės asmenys.

Draugijos tikslas buvo rinkti lėšas žemės sklypams pirkti ir žydų tautiniam centrui Palestinoje atkurti, aprūpinti lėšomis atvykusius iš Lietuvos į Palestiną naujakurius. Lėšų rinkimui draugija steigė vietos komitetus miestuose ir miesteliuose.

1936 m. spalio mėn. Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugija Lietuvoje susijungė su Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuru.

Lietuvos sioninkų organizacijos Nacionalinio fondo skyrius (1923-03-17--1928-03-03);

Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo skyrius (1928-03-03--1929-02-06);

Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) skyrius (1929-02-07--1931-05-02);

Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuras (1931-05-03--1936-10-13).

Lietuvos sioninkų organizacijos Nacionalinio fondo skyriaus įstatai 1923-03-17 įregistruoti Kauno miesto ir apskrities viršininko raštinėje, rejestro Nr. 305.

Lietuvos sioninkų organizacijos Nacionalinio fondo skyrius 1928-03-03--1929-02-06 buvo vadinamas Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo skyriumi, 1929-02-07--1931-05-02 -- Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) skyriumi.

1931-05-02 Lietuvos sioninkų organizacijos Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) skyrius uždarytas.

1931-05-03--1936-10-13 Lietuvoje Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuras veikė kaip atskiras Lietuvos sioninkų organizacijos padalinys.

Organizacijos tikslas buvo rinkti lėšas žemės sklypų pirkimui ir žydų tautinio centro atkūrimui Palestinoje.

1936 m. spalio mėn. Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) biuras susijungė su Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugija Lietuvoje.

Palestinos žydų fondams -- Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) -- remti draugija (1936-10-14--1940-07-09)

1936-10-14 Palestinos pamatinio fondo (Karen Hajesod) draugija Lietuvoje susijungė su Žydų tautinio fondo biuru (Karen Kajemet Lejisroel), pakeitė įstatus, pavadinimą ir persiregistravo bei į Vidaus reikalų ministerijos Draugijų registrą įrašyta Nr. 923. Draugija pavadinta „Palestinos žydų fondams -- Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) -- remti draugija“.

Draugiją valdė visuotinis narių susirinkimas, valdyba, revizijos komisija.

Palestinos žydų fondams -- Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) -- remti draugijos nariais galėjo būti visi žydų tautybės Lietuvos piliečiai.

Draugijos tikslas buvo skatinti Lietuvos žydus remti Palestinos žydų fondus ir rinkti lėšas žemės sklypams pirkti bei žydų tautiniam centrui Palestinoje atkurti, aprūpinti lėšomis atvykusius iš Lietuvos į Palestiną naujakurius. Draugija rengė paskaitas, leido brošiūras ir atsišaukimus.

Bendradarbiavo su sionistų organizacijomis Lietuvoje ir Pasaulinės Karen Hajesod ir Karen Kajemet organizacijos centriniais biurais.

Pamatinis Palestinos fondas (Karen Hajesod) ir Žydų tautinis fondas (Karen Kajemet Lejisroel) veikė kaip atskiri draugijos padaliniai.

Vidaus reikalų ministro 1940-07-09 nutarimu draugija uždaryta" (pagal LCVA).

Asmenų, aukojusių Palestinos pamatiniam fondui (Karen Hajesod), sąrašai, Palestinos žydų fondams -- Pamatinio Palestinos fondo (Karen Hajesod) ir Žydų tautinio fondo (Karen Kajemet Lejisroel) -- remti draugijos centro valdybos ir Radviliškio skyriaus finansų dokumentai. Draugijų įstatai, centro komitetų, skyrių valdybų posėdžių protokolai, susirašinėjimo su Vidaus reikalų ministerija, Kauno miesto ir apskrities viršininku, skyriais, žydų liaudies bankais, žydų draugijomis užsienyje skyrių steigimo, susirinkimų, paskaitų, renginių organizavimo, aukų rinkimo, vizų išdavimo, finansų ir kitais veiklos klausimais dokumentai, aukotojų sąrašai, finansų dokumentai, draugijos tarnautojų atlyginimų lapai ir mokesčių knygelės (pagal LCVA).

Archivist Note

Parengė Neringa pagal LCVA informaciją.