Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės taryba

 • Council of the Jewish Religious Community of Kaunas
Identifier
F. 1231
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1920 - 1 Jan 1940
Level of Description
Fonds
Languages
 • English
 • French
 • German
 • Hebrew
 • Lithuanian
 • Russian
 • Yiddish
Scripts
 • Cyrillic
 • Hebrew
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

One subfonds and 281 files.

Scope and Content

This collection consists of records of the Council of the Kaunas Jewish community in Lithuania. It reflects different aspects of the activities of the Jewish community of Kaunas during the interwar period and the beginning of the Second World War. Items include correspondence between the Jewish communities of the district; metrics and registration books of the Jewish communities of Gargždai, Ylakiai, Jurbarkas, Kėdainiai, Kybartai, Krekenava, and Plungė; documentation concerning education, social welfare, charity, financial activities, protocols of meetings of the community members, documents concerning elections to the Lithuanian parliament (Seimas).

Appraisal

Some documents are handwritten. The files include photographs.

Finding Aids

 • Finding aid available at fonds-level at the repository itself. Finding aid on copies made from this fonds by USHMM available on USHMM's online archival guides under RG-26.006M

Existence and Location of Copies

 • USHMM: RG-26.006M

Archivist Note

Entry added by VV based on USHMM finding aids.

Additional information written by Neringa based on survey and information provided by LCVA.

Entry updated by Neringa on 19 February 2015.

Places

Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės taryba

Identifier
F. 1231
Language of Description
Lithuanian
Dates
1 Jan 1919 - 31 Dec 1940
Level of Description
Fonds
Languages
 • English
 • French
 • Hebrew
 • Lithuanian
 • Polish
 • Russian
 • Yiddish
Scripts
 • Cyrillic
 • Hebrew
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

Fondą sudaro 1 apyrašas, kuriame yra 281 byla. Dalis dokumentų rašyti ranka; yra nuotraukų.

Scope and Content

Kauno žydų tikybinės bendruomenės taryba vadovavo Kauno žydų bendruomenei, rūpinosi jos nekilnojamuoju turtu, narių tikyba, švietimu, kultūra, labdara ir socialine pagalba, pildė metrikų knygas, rinko mokesčius, tvarkė kitus su bendruomenės veikla susijusius reikalus. Komisijos klausimams iš įstatymo apie draugijas spręsti 1932-02-05 nutarimu Kauno miesto žydų tikybinė bendruomenė uždaryta"

Laikinasis įstatymas apie žydų bendruomenių tarybų teises apkrauti mokesčiais gyventojus žydus, Žydų tautinių bendruomenių įstatymas, Rinkimų į II Lietuvos žydų bendruomenių atstovų suvažiavimą statutas, Žydų tautinių bendruomenių įstatymui vykdyti ir Žydų tautinių bendruomenių tarybų narių rinkimų instrukcijos, Rinkimų į žydų tautos susirinkimą taisyklės, Žydų tautos tarybos nutarimai, aplinkraščiai, posėdžių protokolai, I Lietuvos žydų bendruomenių suvažiavimo nutarimai, posėdžių protokolai, darbotvarkė, delegatų sąrašai ir anketos, Kauno miesto žydų tikybinės bendruomenės tarybos, Pagalbos pabėgėliams, „Maot Chitim“ ir Kalinių šelpimo komitetų posėdžių protokolai, statistinės žinios apie žydų mokymo įstaigas Lietuvoje, dirbančius ir bedarbius žydus, susirašinėjimo su Žydų reikalų ministerija, Žydų tautos taryba, Seimo žydų frakcija, Kauno apskrities viršininku, žydų bendruomenėmis, švietimo įstaigomis ir visuomeninėmis organizacijomis sveikatos apsaugos, metrikacijos, švietimo, labdaros, pašalpų skyrimo ir kitais klausimais dokumentai, bendruomenės narių, rinkėjų, mokytojų, gavusių pašalpas asmenų sąrašai, prašymai skirti pašalpas, metrikų knygų perdavimo aktai, Gargždų, Ylakių, Jurbarko, Kėdainių, Kybartų, Krekenavos, Plungės žydų bendruomenių gimimo, santuokos, skyrybų ir mirties liudijimai bei jų šaknelės, narių mokesčių ir rabinams suteiktų paskolų apskaitos kortelės, finansų dokumentai (pagal LCVA).

Archivist Note

Parengė Neringa pagal LCVA informaciją.