A MOL-tól visszakapott dekomuntumok gyűjteménye

Identifier
A
Language of Description
Hungarian
Dates
1 Jan 1932 - 31 Dec 1953
Level of Description
Collection
Languages
  • Hungarian
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

47 box

Creator(s)

Biographical History

A ZSVK 1936-ban alakult, a galut zsidóságának világparlamentjeként, territoriális elvek alapján. Alapokmánya szerint a zsidó népi szolidaritás hívta életre az antiszemitizmus elleni küzdelem jegyében.
A ZSVK két végrehajtó bizottsággal működött, egy amerikai és egy európai testülettel. Az egyes részterületek elvi irányítását bizottságok (politikai, kulturális, organizációs, rekonstrukciós stb.) látták el, az operatív feladatokra hasonló munkamegosztásban hivatali szervezetet, osztályokat hoztak létre.
Az egyes nemzetek zsidósága nemzeti tagozatként tagolódott be a szervezetbe.
Magyarország 1946-ban csatlakozott ehhez a szervezethez, ügyvezető elnöke dr. Geyer Albert, főtitkára dr. Róth Siegfrid lett, és 1952-ben szüntette be működését.


Az OZSSB-t 1945 nyarán több magyarorszégi zsidó szervezet hozta létre a Magyar Izraeliták Országos Irodája és az Országos Autonom Ortodox Központi Iroda közös szerveként, dr. Görög Frigyes elnök irányításával.
A Joint Committee magyarországi képviselete a Bizottságot a magyar zsidóság megsegítésére folytatott segélyakciója központi végrehajtó szerveként ismerte el, a segélyeket a Bizottság útján osztotta szét.
Ezt a tevékenyéségét önálló jogi személyként látta el.
A Bizottság feladatainak ellátására a következő szerveket hozták létre:
Elnöki Tanács
Elnök
Végrehajtó Bizottság
Albizottságok
Ügyosztályok (a hivatali munka ellátására):
Elnöki Osztály
Szociális Jóléti Központ
Adminisztráció és könyvelés
Ellenőrzési osztály
Házgondnokság és műszaki osztály
Jogügyi osztály
Külföldi osztály
Külföldi szállítmányok adminisztrációs osztálya
Pénzügyi és statisztikai osztály
Szállítási osztály
Rekonstrukciós osztály
Egészségügyi osztály
Élelemezési osztály
Vidéki osztály
Ruhaosztály
A segélyek elosztására hozták létre a Szociális és Jóléti Központot.
Az OZSSB-t 1950 májusában szervezetileg beolvasztották a Magyar Izraeliták Orszégos Irodájába, feladatait részben az Országos Iroda, részben a Pesti Izraelita Hitközség vette át.

Sources

  • Magyar Zsidó Levéltár

Corporate Bodies

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.