Suomen Punaisen Ristin Sotavankitoimiston arkisto

 • Archive of the Finnish Red Cross POW Office
Identifier
Pk-2713
Language of Description
English
Dates
1939 - 1948
Level of Description
Fonds
Languages
 • Finnish
 • German
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

41,15 meters

Biographical History

The Finnish Red Cross established its POW Office in 1939 to collect data concerning the POWs during the Winter War, and later during the Continuation War. The office was established on the ground of the Geneva Conventions on the treatment of POWs.

Scope and Content

The archive contains records from the years 1939-1948. It includes journals, correspondence, death certificates, as well as card indexes and lists of POWs, which are the archive’s main material.

System of Arrangement

The archive includes five series: A journals; B lists; D copies of letters sent; E documents received; F correspondence.

Conditions Governing Access

Card indexes and lists of POWs contain confidential information. Access to the information is free 50 years after the person’s death or, if the year of death is unknown, 100 years after the person’s birth. Otherwise, access requires permission (Act on the Openness of Government Activities, 621/1999, 24 §, subsection 1, paragraphs 24–32). For all inquiries concerning permission, contact arkisto@narc.fi.

Finding Aids

 • All data concerning the extradited POWs can be found in Saksaan luovutetut sotavangit [POWs extradited to Germany] database. The database is available in the intranet of the National Archives of Finland. Its use requires permission.

  Data concerning POWs deaths are available in the online database Prisoners-of-war deaths and people handed over in Finland. The database is available in English but the search engine works only in Finnish. To look for the Jewish POWs, in the field “kansallisuus” [nationality] choose “juutalainen” [Jewish], and click on "hae" [search].

Publication Note

Database Prisoners-of-war deaths and people handed over in Finland. http://kronos.narc.fi/frontpage.html

Prisoners of war deaths and people handed over to Germany and the Soviet Union in 1939–1955: A research report by the Finnish National Archives / edited by Lars Westerlund. – Helsinki : National Archives, 2008. – URL: http://www.arkisto.fi/uploads/Palvelut/Julkaisut/POW%20deaths_web.pdf.

Kenraalikoppi ja sikalaryssät: jatkosodan politrukki- ja upseerisotavangit [General’s hut and piggery ruskies: Commissar and officer POWs during the Continuation War] / Juha Kujansuu. – Licentiate thesis: University of Jyväskylä – URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-1999800394.

Suomen Saksalle luovuttamat sotavangit jatkosodan aikana [Finnish POWs extradited to Germany during the Continuation War] / Miika Kallatsa. – Licentiate thesis: University of Tampere – URL: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-19988.

Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle [Extradited: Finland’s human deliveries to the Gestapo] / Elina Sana. – Helsinki : WSOY, 2003.

Ida Suolahti’s doctoral thesis Sotavankien luovutukset ja vaihdot Suomen ja Saksan välillä 1941–1944 [POWs extraditions and exchanges between Finland and Germany 1941–1944] is due out in 2015.

Archivist Note

Description was made by Filip Sikorski on the basis of the Arkistojen portti [The Gates of the Archives] website, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Suomen_Punainen_Risti,_Sotavankitoimisto, and consultations with Ida Suolahti.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Dates of Descriptions

2014-03

Suomen Punaisen Ristin Sotavankitoimiston arkisto

Identifier
Pk-2713
Language of Description
Finnish
Dates
1939 - 1948
Level of Description
Fonds
Languages
 • Finnish
 • German
 • Russian
Scripts
 • Cyrillic
 • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

41,15 hyllymetriä

Biographical History

Suomen Punainen Risti perusti joulukuussa 1939 sotavankitoimiston, jonka tehtävänä oli koota tietoja talvisodan ja myöhemmin myös jatkosodan sotavangeista. Toimisto perustettiin Geneven vuoden 1929 sotavankien kohtelua koskeneen yleissopimuksen perusteella.

Scope and Content

Arkistoon kuuluu diaareja, saapuneita ja lähetettyjä kirjeitä, erilaisia kortistoja ja luetteloita sotavangeista sekä sotavankien kuolintodistuksia. Sotavankikortistot ja -luettelot ovat arkiston keskeisintä aineistoa.

System of Arrangement

Arkisto koostuu viidestä sarjasta: A diaarit; B luettelot; D lähetettyjen kirjeiden toisteet; E saapuneet asiakirjat; F kirjeenvaihto.

Conditions Governing Access

Sotavankien luettelot sisältävät julkisuuslainsäädännön perusteella salassa pidettäviä yksityisyyden suojaan liittyviä tietoja, joiden käyttö edellyttää käyttölupaa. (50/100 v JulkL 621/1999, 24 § 1 mom. kohdat 24-32). Kyselyt koskien käyttölupaa: arkisto@narc.fi.

Finding Aids

 • Kaikkien luovutettujen sotavankien tiedot löytyvät Saksaan luovutetut sotavangit tietokannasta. Tietokantaan pääsee Kansallisarkiston sisäverkossa. Tietokannan käyttö edellyttää käyttölupaa.

  Tiedot kuolleista sotavangeistä löytyvät internettitietokannasta Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset.

Publication Note

Suomi, sotavangit ja ihmisluovutukset -tietokanta, http://kronos.narc.fi/

Prisoners of war deaths and people handed over to Germany and the Soviet Union in 1939–1955: A research report by the Finnish National Archives / edited by Lars Westerlund. – Helsinki : National Archives, 2008. – URL: http://www.arkisto.fi/uploads/Palvelut/Julkaisut/POW%20deaths_web.pdf.

Kenraalikoppi ja sikalaryssät: jatkosodan politrukki- ja upseerisotavangit / Juha Kujansuu. – Lisensiaatintyö: Jyväskylän yliopisto – URL: http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-1999800394.

Suomen Saksalle luovuttamat sotavangit jatkosodan aikana / Miika Kallatsa. – Lisensaatintyö: Tamperen yliopisto – URL: http://urn.fi/urn:nbn:fi:uta-1-19988.

Luovutetut: Suomen ihmisluovutukset Gestapolle / Elina Sana. – Helsinki : WSOY, 2003.

Ida Suolahden väitöskirja Sotavankien luovutukset ja vaihdot Suomen ja Saksan välillä 1941–1944 ilmestyy 2015.

Archivist Note

Kuvauksen on tehnyt Filip Sikorski Ida Suolahden kanssa käydyn keskustelun sekä Kansallisarkiston Arkistojen portti internettisivun perusteella, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Suomen_Punainen_Risti,_Sotavankitoimisto.

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Dates of Descriptions

2014-03