Den Danske Flygtningeadministration i Sverige

Identifier
Den Danske Flygtningeadministration i Sverige
Language of Description
Danish
Level of Description
Fonds
Languages
  • Danish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

782 pakken

Scope and Content

Almen Afdeling varetog bistand til flygtninge, som ikke var i arbejde, og som ikke opholdt sig i forlægning: beklædningshjælp, logi, forsørgelse, sociale hjælpeforanstaltninger for gamle, mødre med børn, gravide kvinder, læge- og tandlægeassistance, hjælp ved sygdom, dødsfald, hjælp til Den Danske Brigades personel og dettes familier. Juridisk assistance overgik til Flygtningekontorets Sekretariat.

Sources

  • USHMM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

The Danish Refugee Administration in Sweden

Identifier
Den Danske Flygtningeadministration i Sverige
Language of Description
English
Level of Description
Fonds
Languages
  • Danish
Scripts
  • Latin
Source
EHRI

Extent and Medium

782 parcels

Scope and Content

The General Department handled the assistance to refugees who were not in work and not stayed in barracks/ garrison: clothing assistance, lodging, maintenance, social assistance for elderly, mothers with children, pregnant women, medical and dental assistance, help in illness, death, help to the Danish Brigade personnel and its families. Legal assistance was transferred to the Refugee Office Secretariat.

Sources

  • USHMM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0