Terezínská památková komise při Radě židovských obcí (zprávy ze schůzí s průvodní korespondencí, týkající se především hřbitova a dalších pietních míst v Terezíně)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/B/3/342c
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1946 - 31 Dec 1948
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Theresienstädter Denkmalschutzkommission am Rat der Jüdischen Gemeinden (Sitzungsberichte mit begleitender Korrespondenz ,vor allem den Friedhof und weitere Pietätstellen betreffend)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/B/3/342c
Language of Description
German
Dates
1 Jan 1946 - 31 Dec 1948
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Terezín Heritage Commission at the Council of Jewish Communities (meeting reports with letters, relating mainly to the cemetery and other memorial sites in Terezín)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/B/3/342c
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1946 - 31 Dec 1948
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.