Hospodářské oddělení (Wirtschaftsabteilung)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/5
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Toto oddělení bylo organizačně nejrozsáhlejším oddělením samosprávy. Kromě Vedení tu byla Ústřední proviantura, která prostřednictvím devíti proviantur rozdělovala a přidělovala potraviny vězňům. Patřil sem mj. referát pro brambory či loupárna, oddělení mělo i vlastní výrobní podniky, např. pekárnu.

Ústřední správa materiálu a inventáře (Zentralmaterial und Inventarverwaltung) spravovala potřeby pro jednotlivé objekty. Měla několik podskupin.

Oddělení produkce (Wirtschaftsabteilung Produktion) mělo komplikované členění s mnoha pododděleními. Mělo vlastní sekretariát, technologickou laboratoř, administrativu. Dalším oddělením bylo Vedení podniků dělené na odvětví podle druhů činnosti a Oddělení zemědělství (Landwirtschaft). Byly zde i sklady a řemeslnické dílny. Samostatným oddělením bylo Zasilatelství (Spedition).

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Wirtschaftsabteilung

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/5
Language of Description
German
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Diese Abteilung stellte, vom organisatorischen Blickpunkt aus gesehen, die größte Abteilung der Selbstverwaltung dar. Außer der Abteilungsleitung befand sich hier auch die Zentralproviantur, die mit Hilfe von neun Ausgabestellen („Provianturen“) den Häftlingen die Lebensmittel zugeteilt und unterteilt hat. Hierher gehörte z.B. das Kartoffelreferat oder die Kartoffelschälereien. Die Abteilung verfügte ebenfalls über eigene Erzeugungsstätten, z.B. über eine Bäckerei.

Die Zentralmaterial- und Inventarverwaltung verwaltete die Bedürfnisse einzelner Objekte. Sie verfügte über mehrere Unterabteilungen:

Die Wirtschaftsabteilung Produktion hatte wiederum eine recht komplizierte Gliederung mit vielen Unterabteilungen. Sie verfügte über ihr eigenes Sekretariat, ein technologisches Laboratorium, und über ihre eigene Administrative. Eine weitere Abteilung war die Betriebsabteilung (die je nach ausgeübten Tätigkeitsarten weiter unterteilt wurde) und die Landwirtschaftsabteilung. Hier befanden sich ebenfalls Lagerstätten und Gewerbetriebe. Eine selbständige Abteilung stelle die Spedition dar.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Economic department

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/5
Language of Description
English
Source
EHRI Partner

Scope and Content

This department was the self-government’s largest department in terms of organization. It included a Central Office, which distributed and allotted food to the prisoners through nine provisions offices. It included a potato-peeling section, as well as its own production facilities, such as a bakery.

The Central Administration of Materials and Inventories (Zentralmaterial und Inventarverwaltung) oversaw the needs of the various buildings. It had several sub-groups.

The Production Department (Wirtschaftsabteilung Produktion) had a complex structure with many sub-sections, in addition to its own secretariat, technical laboratory and administration. Other departments included a head office, which was divided into sections according to activity, and a Farming Department (Landwirtschaft). There were also storehouses and craft workshops here. Shipping (Spedition) was a separate department.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.