Oddělení vnitřní správy (Abteilung für innere Verwaltung)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/4
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Oddělení mělo kromě svého vedení šest úseků: právní oddělení, jehož součástí byl trestní referát, trestní soud, pracovní a služební soud, smírčí soud, referát pro pozůstalosti a referát poručenský. Pro život vězňů bylo významné oddělení bytového hospodářství (Raumwirtschaft), které mělo přehled o ubytovacích a dalších prostorech s právem jejich přidělování a vedlo statistické přehledy. Dále oddělení Správa budov (Gebäudeverwaltung či Gebäudeleitung), která se mj. starala o úklid, pomáhala starým a nemocným vězňům, vyřizovala stížnosti. Toto oddělení mělo řadu poboček v jednotlivých objektech.

Do oddělení vnitřní správy patřilo i oddělení Matriky a pohřbívání. Dále zde byla vedena kartotéka stavu obyvatel ghetta, pošta a doprava (Post und Verkehr) a Vedení transportů (Transportleitung), které zajišťovalo přepravu osob a nákladů uvnitř ghetta a pomoc při příjezdech a odjezdech transportů.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Abteilung für innere Verwaltung

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/4
Language of Description
German
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Diese Abteilung verfügte außer ihrer Leitung noch über sechs Abschnitte: über die Rechtsabteilung, deren Bestandteile der Strafreferat, das Strafgericht, das Arbeitsgericht, die Schlichtungsstelle, der Verlassenschaftsreferat und der Pflegschaftsreferat bildete. Für das Leben der Häftlinge war vor Allem die Abteilung für Raumwirtschaft von Wichtigkeit, die die Übersicht über die Unterbringungs- und andere Räume hatte und über das Recht zu deren Zuteilung verfügte, und die darüber auch statistische Übersicht führte. Ferner war hier die Abteilung der Gebäudeverwaltung, o. Gebäudeleitung, die sich u. A. um die Reinigung kümmerte, die den alten und kranken Häftlingen Hilfe leistete und auch Beschwerden zu erledigen hatte. Diese Abteilung verfügte über eine ganze Reihe von Zweigstellen in einzelnen Objekten.

Unter die Abteilung für innere Verwaltung fiel auch die Abteilung für Matrik- und Beerdigungswesen. Ferner wurde hier die Kartothek des Einwohnerzustandes geführt und die Post- und Verkehrsagenda erledigt. Hierher gehörte auch die Transportleitung, die für den Personen- und Güterverkehr innerhalb des Ghettos sowie für Hilfeleistung bei Zugang und Abgang von Transporten zuständig war.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Department of internal administration

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/4
Language of Description
English
Source
EHRI Partner

Scope and Content

This department had several divisions: a legal division (including a criminal section), criminal court, labour and service court, conciliation court, inheritance division and a section dealing with matters of guardianship. Of importance to the life of the prisoners was the Building Use Department (Raumwirtschaft, lit. “spatial economy”), which had an overview of, and authority to allot, accommodation and other facilities, as well as keeping statistical reports. The Building Administration (Gebäudeverwaltung, or Gebäudeleitung) was responsible for cleaning the camp, among other things, as well as helping the elderly and sick and dealing with complaints. This department had a number of offices in various buildings.

The Internal Administration Department also included a division dealing with the Register of Births, Marriages, Deaths and Burials, as well as an office that maintained a card index on the state of the ghetto’s population, the Postal Service and Transportation Division (Post und Verkehr) and the Transport Administration (Transportleitung), which arranged the transportation of people and goods within the ghetto and provided assistance with incoming and outgoing transports.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.