Ústředí práce (Arbeitszentrale)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/3
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Toto oddělení se staralo především o zařazení vězňů do pracovního procesu (pracovní povinnost byla od 16 do 60 let, ale pracovaly i děti od 14 let a vězni do 65 let.) Byla tu vedena evidence práceschopných vězňů, dělená na pracovní nasazení stálé a mobilní. Oddělení zajišťovalo i péči o pracující ( např. zvláštní příděly potravin, pracovní obleky aj.) Vězni vykonávali práce nutné k udržení ghetta, ale i práce pro SS komandaturu, četnictvo, Wehrmacht a některé německé firmy.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Arbeitszentrale

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/3
Language of Description
German
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Diese Abteilung kümmerte sich vor Allem um die Eingliederung der Häftlinge in den Arbeitsprozess (die Arbeitspflicht bestand von 16 bis 60 Jahren, es haben jedoch auch die Kinder ab 14 Jahre und die Häftlinge bis 65 Jahre gearbeitet). Es wurde hier die Evidenz der arbeitsfähigen Häftlinge geführt, die geteilt (für den „ständigen“ und „mobilen“ Arbeitseinsatz) geführt wurde. Die Abteilung hatte auch die Pflege um die Arbeitseingesetzten (z.B. zusätzliche Lebensmittelzuteilungen, Arbeitskleidung u. A.) zu sichern. Die Häftlinge hatten die zur Ghettoerhaltung notwendigen Arbeitstätigkeiten, aber auch die Arbeiten für die SS-Kommandantur, für die Gendarmerie, für Wehrmacht und einige deutsche a Firmen zu leisten.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Labour Centre

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/3
Language of Description
English
Source
EHRI Partner

Scope and Content

The Labour Centre was mainly responsible for involving inmates in the work process. Labour was compulsory for all those between the ages of 16 and 60, but inmates as young as 14 and as old as age of 65 were also put to work. The department kept a register of prisoners who were capable of work and were included in permanent or mobile labour squads. It also saw to the care of labourers by providing, for example, special food rations and working clothes. As well as doing necessary work for the ghetto, prisoners were also forced to work for the camp commander, gendarmes, Wehrmacht and several German firms.

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.