Denní rozkazy a Zprávy židovské samosprávy (Tagesbefehle, Mitteilungen der jüdischen Selbstverwaltung) exemplářů nebo strojopisů a oznámení starším budov (přiložen věcný index k denním rozkazům vyhotovený po válce)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2r
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Tagesbefehle und Mitteilungen der jüdischen Selbstverwaltung

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2r
Language of Description
German
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Daily orders and reports from the Jewish self-government

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2r
Language of Description
English
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.