Oznámení o příjezdu transportu; předvolání do transportu; transportní čísla; pokyny pro transport Ak 1 do Terezína; pokyny postupu při předvolání do transportu AE do terezínského ghetta (židovští partneři ze smíšených manželství)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2q/141
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1941, 1 Jan 1945 - 31 Dec 1945
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Aviso über Transportzufahrt; Vorladung zum Transport; Transportnummern; Weisungen für Transport Ak 1nach Theresienstadt; Verfahrens - Weisungen bei der Einberufung in den Transport AE ins Ghetto Theresienstadt (jüdische Partner aus Mischehen)

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2q/141
Language of Description
German
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1941, 1 Jan 1945 - 31 Dec 1945
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Advice about the arrival of a transport; Writ of summons to the transport; transport numbers; Instructions concerning transport AK 1 to Terezín, procedural requirement for the transport Ak 1; Procedural requirement for the call-up into the transport AE

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2q/141
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1941 - 31 Dec 1941, 1 Jan 1945 - 31 Dec 1945
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.