Přípisy související se změnami v terezínské Radě starších

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2b/049b
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1943
Source
EHRI Partner

Scope and Content

Jakub Edelstein „Všem členům Rady starších“ – změny v souvislosti s jmenováním Desidera Friedmanna zástupcem židovského staršího, 4. 1. 1943; Josef Porges - návrh židovskému staršímu Pavlu Eppsteinovi na změny a zlepšení činnosti samosprávy, 13. 2. 1943

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Zuschriften im Zusammenhang mit Änderungen im Theresienstädter Ältestenrat

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2b/049b
Language of Description
German
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1943
Source
EHRI Partner

Scope and Content

(Jakub Edelstein „An alle Mitglieder des Ältestenrats“ – Änderungen im Zusammenhang mir Ernennung Desider Friedmanns zum Judenältesten - Vertreter, 4.1.1943; Josef Porges - Vorschlag der Änderungen und Verbesserungen der Tätigkeit der jüdischen Selbstverwaltung,

an Judenältesten Pavel Eppstein für adressiert,

13.2.1943)

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Official letters relating to changes in the Terezín Council of Elders

Identifier
COLLECTION.JMP.SHOAH/T/2/A/2b/049b
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1943 - 31 Dec 1943
Source
EHRI Partner

Scope and Content

(Jakub Edelstein “To all members of the Council of Elders” –

changes in connection with the appointment of Desider Friedmann

as deputy Jewish Elder, 4 January 1943; Josef Porges - proposal

presented to the Jewish Elder Pavel Eppstein for changes and

improvements to the self-government’s activities, 13 February 1943)

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.