Židovská náboženská obec Brandýs nad Labem

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/7
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1847 - 31 Dec 1940
Level of Description
Collection
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,99 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovská obec, doložená již od počátku 16. století, existovala do 2. světové války. Po válce nebyla obnovena.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond obsahuje zápisy ze schůzí, volební spisy, personální spisy, písemnosti týkající se matričních záležitostí a výuky náboženství, finanční agendu a materiály pohřebního bratrstva: stanovy (1892–1906), zápisy ze schůzí a zlomek spisové agendy. Součástí souboru je finanční kniha ženského spolku a hazkara. Písemnosti z let 1938 – 1940 představují především účetní doklady, včetně související korespondence. Jedná se o navazující součást předválečné účetní agendy. V rámci sociální péče je zde obsaženo i několik spisů týkajících se podpory uprchlíků.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není uspořádán.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Brandýs nad Labem 1847 – 1940, Prozatímní inventární seznam, 1971, 2 s., ev. č. 7.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Brandýs nad Labem

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/7
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1847 - 31 Dec 1940
Level of Description
Collection
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,99 Meter

Creator(s)

Biographical History

The Jewish community of Brandýs nad Labem is documented from the beginning of the 16th century. It existed until the Nazi occupation. It was not re-established after the Second World War.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains meeting minutes, election records, personnel records, documents relating to registry matters and to the teaching of religion, financial files, and burial society documents: statutes (1892–1906), meeting minutes, and fragmentary files. It also includes the financial register of the local Jewish women's association and book of hazkarat. The documents from 1938–1940 are mainly accounting records and related correspondence (following on from the pre-war accounting files). There are also several documents relating to social welfare for refugees.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Brandýs nad Labem 1847 – 1940, Prozatímní inventární seznam, 1971, 2 s., ev. č. 7.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.