Židovská náboženská obec Jevíčko

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/53
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1732 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
 • Czech
 • German
 • Hebrew
 • jud
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

2,86 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovská obec Jevíčko je doložena od 16. století. Existovala do 2. světové války, po válce nebyla obnovena.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond obsahuje stanovy ŽNO (1923), zápisy ze schůzí dovedené do roku 1940, podací protokoly, volební spisy, personální spisy, matriční záležitosti, seznamy židovských rodin, korespondenci, finanční agendu, stavební záležitosti, knihu synagogálních sedadel, hazkaru, zlomek agendy pohřebního bratrstva a některých dalších spolků a institucí židovské obce. Z doby nacistické okupace pocházejí zlomky personální a finanční agendy, hlavní finanční kniha byla vedena do roku 1942. Rokem 1939 končí kniha členů spolku Bikur cholim, rokem 1940 zápisy ze schůzí ženského spolku.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

 • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Jevíčko 1732 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 5 s., ev. č. 53.

Process Info

 • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Jevíčko

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/53
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1732 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
 • Czech
 • German
 • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

2,86 Meter

Creator(s)

Biographical History

A Jewish community in Jevíčko is documented from 16th century. It existed until the the Nazi occupation and was not re-established after the Second World War.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains the community's statutes of 1923, meeting minutes (maintained until 1940), protocol registers, election records, personnel records, registry matters, lists of Jewish families, correspondence, financial files, construction records, synagogue seats records, book of hazkarot, and fragmentary files of the burial society and other associations/institutions of the Jewish community. There are also fragmentary personnel and financial files from the period of the Nazi occupation. The main financial register was maintained until 1942, the Bikur Cholim membership book until 1939, the minutes of meetings held by the local Jewish women's association until 1940.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

 • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Jevíčko 1732 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 5 s., ev. č. 53.

Process Info

 • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.