Židovská náboženská obec Hroznětín

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/44
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1921 - 31 Dec 1938
Level of Description
Fonds
Languages
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,03 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovské osídlení v Hroznětíně je doloženo od počátku 16. století, usazovali se zde Židé, kterým byl zakázán pobyt v Karlových Varech. Maximálního počtu židovské obyvatelstvo dosáhlo na koncem první poloviny 19. století. Modlitební spolek v Nejdku, spadající pod ŽNO Hroznětín, existoval od 80. let 19. století do roku 1938. Židovská náboženská obec Hroznětín zanikla za nacistické okupace, po válce nebyla obnovena.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond tvoří pokladní kniha a zlomek účetních dokladů židovského modlitebního spolku v Nejdku. Kniha je dovedena do dubna 1938, z 31. 10. 1938 pochází potvrzení o převzetí pokladní knihy, účetních dokladů a spořitelní knížky spořitelny v Nejdku, vystavené Nejvyšší Radou svazů židovských obcí náboženských v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Hroznětín 1921 - 1938, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 44.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Hroznětín

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/44
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1921 - 31 Dec 1938
Level of Description
Fonds
Languages
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,03 Meter

Creator(s)

Biographical History

Jewish settlement in Hroznětín is documented from the beginning of the 16th century. Jews who had been banned from Karlov Vary moved there to live. The Jewish population was at its largest in the first half of the 19th century. A prayer association in Nejdek (under the direction of the Jewish Religious Community of Hroznětín) was existence from the 1880s until 1938. The Hroznětín community was disbanded during the Nazi occupation and was not re-established after the Second World War.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds consist of a cash book (maintained until April 1938) and fragmentary accounting records of the Jewish prayer association in Nejdek. It also includes an acknowledgement of receipt of the cash book, of the accounting records, and of savings book from a savings bank in Nejdek, which was issued by the Supreme Council of the Associations of Jewish Religious Communities in Bohemia, Moravia and Silesia on 31 October 1938.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Hroznětín 1921 - 1938, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 44.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.