Židovská náboženská obec Hranice

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/43
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1675 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Hebrew
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,82 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovská obec v Hranicích existovala od 17. století do 2. světové války. Po válce pouze tzv. synagogální sbor (součást ŽNO Olomouc, od r. 1961 ostravské ŽNO), činný do r. 1969.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond obsahuje knihu takkanot (18. stol.), stanovy ŽNO, zápisy ze schůzí, knihy ohlášek (1891 - 1940), finanční agendu, knihy synagogálních sedadel, písemnosti židovské školy, stanovy (1876) a další písemnosti pohřebního bratrstva, včetně knihy hrobů, a písemnosti ženského spolku. Agenda pohřebního bratrstva a ženského spolku byla vedena do roku 1942.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Hranice 1675 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 3 s., ev. č. 43.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Hranice

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/43
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1675 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Hebrew
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,82 Meter

Creator(s)

Biographical History

The Jewish community of Hranice existed from the 17th century until the Second World War. A synagogue congregation was founded after the Second World War (part of the Jewish Religious Community of Olomouc, after 1961 part of the the Jewish Religious Community of Ostrava), which was active until 1969.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains 18th-century book of takkanot, the community's statutes, meeting minutes, banns registers (1891–1940), financial files, synagogue seats records, documents relating to the local Jewish school, the 1876 statutes and other records of the burial society (including graves register/ register of graves), and documents relating to the local Jewish women's association. The burial society and women's association files were kept until 1942.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Hranice 1675 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 3 s., ev. č. 43.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.