Židovská náboženská obec Heřmanův Městec

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/34
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1860 - 31 Dec 1940
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • Hebrew
  • jud
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

4,07 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovská obec v Heřmanově Městci existovala zřejmě už od 16. století. Až do poloviny 19. století počet Židů vzrůstal. Obec zanikla za nacistické okupace, po válce nebyla obnovena.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond obsahuje stanovy ŽNO (1877, 1896, 1900), zápisy ze schůzí končící rokem 1940, volební spisy, personální spisy, záznamy obřízek (1817–1839), korespondenci, spisy týkající se židovských domů, finanční agendu, knihy synagogálních sedadel, stanovy a písemnosti pohřebního bratrstva a zlomky spisů dalších židovských spolků a institucí. K fondu jsou připojeny zlomky spisové agendy přidružených obcí Hroubovice, Chrudim, Přestavlky a Zájezdec.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Heřmanův Městec (1643) 1782 – 1940, Prozatímní inventární seznam, 1971, 5 s., ev. č. 34.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

COLLECTION.JMP.ARCHIVE/34

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/34
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1860 - 31 Dec 1940
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • Hebrew
  • jud
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

4,07 Meter

Creator(s)

Biographical History

A Jewish community was probably founded in Heřmanův Městec in the 16th century. The Jewish population did not increase in size until the middle of the 19th century. The community was disbanded during the Nazi occupation and was not re-established after the Second World World.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains the community's statutes (1877, 1896, 1900), meeting minutes (maintained until 1940), election records, personnel records, circumcision records (1817–1839), correspondence, records concerning Jewish houses, financial files, synagogue seats records, the statutes and records of the burial society, and fragments of documents relating to Jewish associations and institutions. The fonds also includes fragmentary files relating to the affiliated communities of Hroubovice, Chrudim, Přestavlky and Zájezdec.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Heřmanův Městec (1643) 1782 – 1940, Prozatímní inventární seznam, 1971, 5 s., ev. č. 34.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.