Příspěvkový řád Židovské náboženské obce v Praze a jí podřízených židovských náboženských obcí v Protektorátě Čechy a Morava

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/312/II/1/a/037
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Contribution code for the Jewish Religious Community in Prague and Jewish Religious Communities subject to it in the Protectorate of Bohemia and Moravia

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/312/II/1/a/037
Language of Description
English
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.