Právní rozklad o přetvoření Židovské náboženské obce v Židovskou radu starších (srovnání s Vídní)

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/312/I/1/002
Language of Description
Czech
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

A legal analysis on the transformation of the Jewish Religious Community into the Jewish Council of the Elders (comparison with Vienna)

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/312/I/1/002
Language of Description
English
Source
EHRI Partner
This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.