Židovská náboženská obec Benešov

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/2
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1896 - 31 Dec 1941
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,33 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovské rodiny žily v Benešově už v 16. století, židovská obec je doložena v polovině 18. století. Obec zanikla za 2. světové války, po válce nebyla obnovena.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Kromě stanov ŽNO (1896) a stanov pohřebního bratrstva (1920) fond obsahuje seznam členů obce, finanční agendu (včetně chudinské péče) a spisy k opravě synagogy. Naprostá většina zachovaných materiálů pochází z let 1900 – 1925. Pouze kniha pohřebního bratrstva, kterou tvoří kopie stvrzenek o přijatých částkách, je dovedena do roku 1940. Kromě toho založilo pohřební bratrstvo v roce 1940 pokladní knihu, do níž se zapisovaly příjmy a vydání až do května 1941.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Benešov 1896 – 1941, Prozatímní inventární seznam, 1971, 2 s., ev. č. 2.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Benešov

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/2
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1896 - 31 Dec 1941
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,33 Meter

Creator(s)

Biographical History

The Jewish families lived in Benešov since the 16th century, the Jewish Community is documented in the middle of the 18th century and ceased to exist during the WWII. After the war, the community was not re-established.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

The fond includes the statutes of the Jewish Religious Community from 1896 and the articles of the Burial Society, lists of community members, financial files (including the pauper care files) and synagogue reconstruction files. Most of the preserved documents dates to 1900 – 1925, only the Burial Society register of currency receipt copies reaches 1940. Besides that the Burial Society founded a cash book for income and outcome records which was used from 1940 to May 1941.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman J., Židovská náboženská obec Benešov 1896 – 1941, Prozatímní inventární seznam, 1971, 2 s., ev. č. 2.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.