Židovská náboženská obec Dvůr Králové

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/26
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1862 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,77 Meter

Creator(s)

Biographical History

V r. 1862 byl ve Dvoře Králové založen modlitební spolek, samostatná náboženská obec zřízena r. 1890. Existovala do nacistické okupace, po válce nebyla obnovena.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond obsahuje stanovy ŽNO, včetně změn (1862 – 1897, 1932), zápisy ze schůzí, pamětní knihu, jednací řád, seznam členů obce, finanční agendu, spisy a účty ke stavbě synagogy a hřbitova a album fotografií ŽNO vytvořené na počátku 40. let 20. století.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Dvůr králové nad Labem 1862 - [1942], Prozatímní inventární seznam, 1971, 2 s., ev. č. 26.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Dvůr Králové

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/26
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1862 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,77 Meter

Creator(s)

Biographical History

A Jewish prayer association was founded in Dvůr Králové in 1862. An independent Jewish community was founded there in 1890 and existed until the Nazi occupation. It was not re-established after the Second World War.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains the community's statutes including amendments (1862–1897, 1932), meeting minutes, a memorial book, rules of procedure, a community membership list, financial files, documents and accounts for the construction of a synagogue and cemetery, and a community photograph album from the early 1940s.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista, K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Dvůr králové nad Labem 1862 - [1942], Prozatímní inventární seznam, 1971, 2 s., ev. č. 26.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.