Židovská náboženská obec Dolní Kralovice

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/24
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1791 - 31 Dec 1941
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,13 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovské osídlení nejpozději od 17. století, obec zanikla za nacistické okupace.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond představuje pouhé torzo, obsahuje stanovy ŽNO a pohřebního bratrstva, zápisy ze schůzí, knihu došlé korespondence (1905–1941), knihu náboženské daně (1938–1941) a knihu hrobů. Nejcennější součástí fondu je kniha obřízek (1791–1835).

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Dolní Kralovice (1714) 1791 – 1941, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 24.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Dolní Kralovice

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/24
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1791 - 31 Dec 1941
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,13 Meter

Creator(s)

Biographical History

A Jewish settlement was established in Dolní Kralovice in the 17th century at the latest. The Jewish community was disbanded during the Nazi occupation.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds is fragmentary and consists of community's statutes, the statutes of the burial society, meeting minutes, a book of incoming correspondence (1905–1941), a Jewish tax register (1938–1941) and a graves register. The most valuable part of the fonds is a circumcision register (1791–1835).

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Dolní Kralovice (1714) 1791 – 1941, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 24.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.