Židovská náboženská obec Dobříš

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/22
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1799 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3,9 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovská obec existující patrně již v 17. století zanikla za nacistické okupace. Po válce nebyla obnovena.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond obsahuje stanovy ŽNO (1855–1906), zápisy ze schůzí, volební spisy, knihu familiantů (1799–1827), personální spisy, matriční spisy, úřední korespondenci, finanční agendu, spisy ke stavbě synagogy, písemnosti židovské školy, pohřebního bratrstva a ženského dobročinného spolku. Zápisy ze schůzí židovské obce jsou dovedeny do roku 1939, podací protokoly obce, zápisy ze schůzí pohřebního bratrstva a finanční knihy končí rokem 1942. Kniha cestovních povolení byla vedena v letech 1940–1942. K fondu jsou připojeny zlomky materiálu přidružených obcí Nový Knín, Čelina a Mníšek pod Brdy.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Dobříš 1799 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 6 s., ev. č. 22.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Dobříš

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/22
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1799 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

3,9 Meter

Creator(s)

Biographical History

A Jewish community was probably in existence in Dobříš in the 17th century. It was disbanded during the Nazi occupation and was not re-established after the Second World War.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains the community's statutes (1855–1906), meeting minutes, election records, Familiantenbuch (register of Familiants) from 1799–1827, personnel records, registry documents, official correspondence, financial files, documents on the construction of a synagogue, documents relating to the local Jewish school, burial society and women's charity association, minutes of meetings held by the Jewish community (maintained until 1939), community protocol registers, minutes of meetings held by the burial society, financial registers (maintained until 1942), and a travel permit register from 1940–1942. The fonds also includes fragmentary materials relating to the affiliated communities of Nový Knín, Čelina and Mníšek pod Brdy.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Dobříš 1799 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 6 s., ev. č. 22.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.