Židovská náboženská obec Divišov

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/20
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1776 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,22 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židovské osídlení je doloženo od 17. století. Obec založena ve 2. polovině 18. století, v r. 1930 pro úbytek členů její obvod připojen k ŽNO Benešov.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond obsahuje zápisy ze schůzí, pokladní knihy a zlomek spisového materiálu. Finanční knihy jsou dovedeny do r. 1942. Součástí fondu jsou oběžníky došlé v letech 1940 – 1942.

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec 1776 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 20.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Divišov

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/20
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1776 - 31 Dec 1942
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
  • Hebrew
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,22 Meter

Creator(s)

Biographical History

Jewish settlement in Divišov is documented from the 17th century. A Jewish community was founded there in the second half of the 18th century. In 1930 it became affiliated to the Jewish Religious Community of Benešov due to a decline in membership.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds contains meeting minutes, cash books, fragmentary files, and financial registers (maintained until 1942). There is also a collection of circulars from 1940–1942.

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec 1776 – 1942, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 20.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.