Židovská náboženská obec Čáslav

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/14
Language of Description
Czech
Dates
1 Jan 1872 - 31 Dec 1940
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,13 Meter

Creator(s)

Biographical History

Židé jsou zmiňováni ve městě ve 14. století, v 15. století osídlení zaniklo. Novodobá židovská náboženská obec se ustavila ve 2. polovině 19. století. Po 2 světové válce nebyla obnovena.

Acquisition

Archiválie se dostaly do židovského muzea v Praze za druhé světové války v rámci svozů historicky cenných předmětů a písemností zrušených židovských náboženských obcí Čech a Moravy.

Scope and Content

Fond je pouhým torzem, obsahuje zápisy ze schůzí dovedené do roku 1940, knihu ohlášek sňatků (1892 – 1937), pokladní knihu a zlomek písemností Israelitského dámského dobročinného spolku, včetně stanov (1922).

System of Arrangement

Fond je zpracován, ale není inventarizován.

Conditions Governing Reproduction

Fond je přístupný bez omezení.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Čáslav 1872 – 1940, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 14.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

Places

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.

Jewish Religious Community of Čáslav

Identifier
COLLECTION.JMP.ARCHIVE/14
Language of Description
English
Dates
1 Jan 1872 - 31 Dec 1940
Level of Description
Fonds
Languages
  • Czech
  • German
Source
EHRI Partner

Extent and Medium

0,13 Meter

Creator(s)

Biographical History

Jews are recorded as living in Čáslav in the 14th century. The Jewish settlement was disbanded in the 15th century. A Jewish community was established there in the second half of the 19th century. It was not re-established after the Second World War.

Acquisition

The documents were taken to the Jewish Museum as part of the wartime shipment of artefacts and documents from Jewish Religious Communities liquidated during the WWII.

Scope and Content

This fonds is fragmentary and consists of meeting minutes (maintained until 1940), a banns registry (1892–1937), a cash book, and fragments of documents relating to the Jewish Women's Charity Association, including its statutes (1922).

System of Arrangement

The fond is processed, but not inventoried yet.

Conditions Governing Reproduction

The fonds is accessible with no restriction.

Finding Aids

  • Dolista K. – Heřman, J., Židovská náboženská obec Čáslav 1872 – 1940, Prozatímní inventární seznam, 1971, 1 s., ev. č. 14.

Process Info

  • Archives of the Jewish Museum in Prague

This description is derived directly from structured data provided to EHRI by a partner institution. This collection holding institution considers this description as an accurate reflection of the archival holdings to which it refers at the moment of data transfer.