6-та служба временна трудова повинност

  • 6th branch of temporary labor service
  • 6-та служба "Временна трудова повинност" - Ловеч (1937 – 1948)
Identifier
2063
Language of Description
Bulgarian
Dates
1937 - 1948
Level of Description
Fonds
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Biographical History

През 1937 г. трудовите дружини, които са под ръководството на Министерството на обществените сгради, пътищата и благоустройството, преминават към Министерството на войната. От трудовите дружини се отделят самостоятелни трудови единици, които са на бюджет към МОСПБ. Те получават наименованието служби "Временна трудова повинност", а номерът им съответства на номера на трудовата дружина, с която са заедно в един гарнизон. От 1 март 1937 г. към Главната дирекция на Трудова повинност започва да функционира отдел "Временна трудова повинност". Съгласно Наредбата-закон за временната трудова повинност (обн. ДВ, Бр. 86 от 19 април 1938 г.), с временната трудова повинност се извършва "благоустрояване на населените места; водоснабдяване и изграждане на канализации; отводняване и пресушаване на блатисти места; коригиране на реки и дерета; залесяване и други обществено полезни работи". На временна трудова повинност подлежат всички мъже, български и чужди граждани, които са навършили 20 години, но не са по-възрастни от 45 години. Отработването на временната трудова повинност става лично, задължително по постоянно местожителство и трае 10 дни всяка година. Приетият на 24 декември 1940 г. Закон за защита на нацията лишава българските евреи от редица права, в това число и от правото да служат във войската. Законът регламентира службата на младежите от еврейски произход да преминава в Трудова повинност, която от 1940 г. става самостоятелен род войска от Действащата армия под името Трудови войски. Министърът на войната издава специална Наредба за отбиване на трудовата служба на лицата от еврейски произход. След присъединяването на България към Тристранния пакт на 1 март 1941 г. се засилва натискът за увеличаване на репресивните мерки срещу евреите в страната. На 29 януари 1942 г. министърът на войната издава нова Наредба за носене на службата на лицата от еврейски произход в еврейските трудови групи. В нея се посочва, че службата на евреите в Трудови войски се заменя с трудова служба към МОСПБ. Министерството издава наредба за формирането на еврейски работни групи към служба "Временна трудова повинност" при трудовите дружини. Такива се създават в 1., 2., 3., 5., 6., 7., 9. и 12. трудови дружини. На 9 септември 1944 г. министърът на войната със заповед № 343 отменя Наредбата за носене на службата на лицата от еврейски произход в еврейските работни групи.  

Archival History

Фондът е регистриран на 1.11.1966 г. В един инвентарен опис са описани 20 броя дела, с хронологичен обхват 1937 - 1948 г. В архивните документи на 6. служба "Временна трудова повинност" при 6. трудова дружина се откриват сведения за мобилизирани евреи в еврейските трудови групи в Ловеч, Свищов, г. Гаврени, Белене и Враца, както и за "безработните" групи, работили на обекти с. Кула, с. Грамада, Видин, Белоградчик, Враца, г. Лакатник, Вършец, Лясковец и др. 9 броя от наличните архивни единици се нуждаят от реставрация.

Scope and Content

Заповеди и заповедни книги на началника на 6-та служба "Временна трудова повинност" при 6-та трудова дружина (1937-1948); наднични листи за работниците от "безработните" групи (1937-1946); наднични листи за мобилизирани евреи (1943); раздавателни книги за щатни чинове (1939-1948)

Sources

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0