Преписки по законопроекти и законодателни предложения, внесени за разглеждане и приемане на сесиите на XXIV и XXV ОНС от различните министерства

  • Reports on Bills and Legislative Proposals Submitted for Consideration and Adoption of the Sessions of the XXIVth and XXV National Assembly of the Ministries
Identifier
F. 173K, Inventory 6
Language of Description
Bulgarian
Dates
1940 - 1944
Level of Description
Collection
Source
EHRI

Extent and Medium

3163 аrchival units - 1879-1944 г.,XXIV-XXV Narodno sabranie

Scope and Content

Преписки по законопроекти и законодателни предложения, внесени за разглеждане и приемане на сесиите на XXIV и XXV ОНС от различните министерства, сред които: МВРНЗ – за защита на нацията (1940), ликвидиране на концесионните аптеки на лица от еврейски произход (1941-1942) и др. МНП – за организиране на българската младеж (1940) и др. МФ – за произвеждане, оправдаване и контрол на войсковите разходи във военно време (1939), посрещане на извънредните разходи по обезпечаване сигурността на страната (1940), облагане с еднократен данък имущества на лица от еврейски произход (1941), изплащане на непокрити имоти на евреи, предложени за закупуване съгласно ЗЗН (1942) и др. Запитвания на народни представители към министрите за: действията на младежка организация “Ратник”; външната политика на България (1938); поскъпването на продукти от първа необходимост и спекулата с тях; цензура на печата; терора на полицията над избирателите и над студентите по време на манифестация на 24 май 1940 г.; безработицата; полицейските блокади в София (1938, 1942); интерниране на народни представители със семействата им; недоверие към правителството на Георги Кьосеиванов (1938-1939); поздравления по случай присъединяването на Южна Добруджа (1940); даване на политическа амнистия, освобождаване на задържаните в концентрационни лагери, против присъединяване на България към Тристранния пакт; отдаване концесии на чужденци (1940-1941); политически убийства, изселване на лица от еврейски произход (1942-1943).

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0