Протоколна книга от заседания на Съвета на Еврейска община - Бургас и от избор на нова Тричленната комисия.

  • Minutes of meetings of the Council of the Jewish Municipality - Bourgas and the selection of a new three-member committee.
Identifier
F 148K, a.e.8
Language of Description
Bulgarian
Dates
1941 - 1942
Level of Description
File
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Scope and Content

Протоколна книга от заседания на Съвета на Еврейска община - Бургас и от избор на нова Тричленната комисия. Оригинал. Ръкопис. Съдържа сведения за: искането на общината, да се намалят или отменят таксите за уреждане на документи за самоличност на бедните евреи (л 1); гласуването на бюджета на общината и синагогалното настоятелство (л 4 - 6, 14 - 16, 25, 45 - 46, 51, 57 - 58); съкращенията на училищния и общинския персонал и на всички разходи до минимум (л 12 - 14); назначаване на учители по еврейските и по българските предмети (л 20); създаването на комитет към Еврейската община за подпомагане на евреите, емигриращи в Палестина (л 8 - 9); за съставянето на списъци на младежи и девойки, които да се преориентират към индустриалните предприятия и работилници (л 27 - 28); избирането на настоятелство от женското дружество "Добра надежда", което да се грижи за бедни и болни енориаши (л 22 - 24, 39 - 40, 50 - 53, 55 - 56, 60); положението на евреите в цялата старана (л 33 - 34, 47 - 48); списъцена на обложените с данъка "араха" (л 45 - 46).

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Subjects

Genre