Преписка с Комисарството по еврейските въпроси, Министерството на народното просвещение - София, Областната дирекция на полицията - Бургас и др. по дейността на общината във връзка със Закона за защита на нацията.

  • Correspondence with the Commissariat on Jewish Affairs, Ministry of National Education - Sofia, Regional Police Directorate - Bourgas and others. on the activity of the municipality in connection with the Law for the Protection of the Nation.
Identifier
F 148K, a.e. 25
Language of Description
Bulgarian
Dates
1943
Level of Description
File
Languages
  • Bulgarian
Scripts
  • Cyrillic
Source
EHRI

Scope and Content

Преписка с Комисарството по еврейските въпроси, Министерството на народното просвещение - София, Областната дирекция на полицията - Бургас и др. по дейността на общината във връзка със Закона за защита на нацията. Оригинали, копия, преписи. Машинопис, ръкопис. Съдържа сведения за: промените в състава на Консисторията при Еврейската община (л 3 - 4, 9); промяна в местожителството (принудително изселване на бургаски евреи и преселване на софийски и др. евреи в Бургас) (л 5, 7 - 8, 11, 17 - 19, 21 - 23, 26 - 40, 50, 53, 63, 67, 75 - 76, 102, 106, 143, 238, 266, 269, 274, 283); ликвидиране на еврейски предприятия (л 49, 71, 204, 208, 260); указания за попълването и разпределянето на картони, декларации и значки за местни, преселени евреи и чужди поданици (л 1, 10, 56, 107 - 109, 151, 197); подновяване на учебните занятия в еврейското училище за учебната 1943/1944 г. (л 14, 16, 41, 54 - 55, 73, 78 - 80, 85 - 89, 93, 104, 119, 127 - 128, 130, 132, 135, 141, 152 - 158, 160, 166, 171, 206, 212, 215, 220 - 221, 224, 226, 230 - 231, 236, 242, 247, 249, 257, 263, 265, 273, 278 - 282); щатната таблица на учителите от еврейското училище (л 13, 64 - 65, 99, 239, 252 - 253, 276); продължаването на срока за пребиваване в Бургас на евреи, чужди поданици (л 48, 72, 134, 258 - 259); разрешителни за работа (л 59, 148, 255); събирането на арахата за 1943 г. и определянето на арахата за 1944 г. (л 124, 136 - 138, 150, 179 - 187, 272); разрешение да се посещават някои кина от евреи (л 61 - 62, 81 - 82, 123, 194, 214, 219); списъка на евреите от София, преселени в Бургас (л 216); преброяването на евреите в града (л 103); продажбата на еврейски ценности (л 66); въдворяване на евреи в концлагера "Сомовит" (л 47, 52).

Sources

  • ARCHIVES STATE AGENCY INFORMATION SYSTEM

Rules and Conventions

EHRI Guidelines for Description v.1.0

Subjects