Dossiers inzake het archief- en documentatiebeheer bij de Handelsdienst voor Ravitaillering (HDR) en bij de rechtsopvolger van de DER, de Belgische Dienst voor Bedrijfsleven en Landbouw (BDBL). 1956-1972.

Show Item Details